När Skellefteå förändras hänger allt ihop.

En förändring som den här är inte en enkel och tydlig kedja av händelser. Satsningar och förändringar sker ofta nästan samtidigt. Eller långt emellan. Ibland känns det stökigt och svårt att koppla ihop skeenden men ofta bygger satsningar på varandra och skapar möjligheter att nå nästa nivå. Och sedan nästa. Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, hållbarhet och väldigt mycket mer. Allt tillsammans avgör hur bra förändringen blir.

Vi är övertygade om den blir som bäst när vi är många som bidrar. Vi hoppas att du som har hjärta för Skellefteå vill delta i samtalet om framtiden.

Vi har under sommaren genomfört den första framtidsdialogen genom en enkät som gått ut brett bland Skellefteåborna. Resultaten av den håller nu på att sammanställas och kommer att ligga till grund för det fortsatta samtalen. Redan nu kan vi i varje fall konstatera att intresset från Skellefteåborna för att delta i samtalet varit skyhögt! Vi återkommer med resultat inom kort och även planen för våra fortsatta dialoger.

Därför är det viktigt att Skellefteå växer

Varför vill vi bli så många som 90 000 invånare redan 2030? Två av de viktigaste anledningarna är den ekonomiska strukturen och möjligheten att Skellefteå blir ännu bättre. Om vi börjar med ekonomin så behövs fler människor i arbetsför ålder för att den ska utvecklas positivt. Då kan både företag och offentlighet vässa sina verksamheter och vi kan säkra riktigt bra vård, skola och omsorg. En ekonomisk term som ofta nämns i samband med vård, skola och omsorg är försörjningskvot. Den beskriver balansen mellan unga, människor som arbetar och äldre. I Skellefteå har vi just nu ett riktigt guldläge där många kan flytta hit och arbeta – vilket är precis vad som behövs för att balansen ska bli rätt. Vi behöver helt enkelt en högre andel människor som arbetar. Då balansen är rätt kan vi också fortsätta satsa på att utveckla allt från förskolor till äldrevård. När det handlar om verksamheters utveckling så gör fler människor att kompetensförsörjningen till både näringsliv och offentlig sektor kan fungera bättre. Förutsatt att de som flyttar in till ett växande Skellefteå har de kunskaper som efterfrågas. Men lika viktigt som ekonomin är förstås att Skellefteå kan utvecklas till en ännu bättre plats när fler människor bor här. Det ger möjlighet att realisera ännu fler idéer och bli en plats där ännu fler trivs och vill leva sina liv.

Flyttströmmar på turbodrift

Om Skellefteå växer till 90 000 innebär det flyttströmmar på turbodrift de kommande åtta åren. Samtidigt som många kommer hit så flyttar några till andra platser för att studera, arbeta och leva. Du kommer alltså att se fler nya ansikten i Skellefteå är någonsin tidigare. Alla är förstås välkomna, men nog vore det bäst om det är något fler kvinnor än män som flyttar hit. Det skulle ge en bättre balans – de som flyttat från Skellefteå har nämligen i högre utsträckning varit kvinnor. Men oavsett vem det är, så kommer deras upplevelse av Skellefteå i hög grad att bero på hur duktiga vi är på att välkomna dem hit. Det är vi är rätt säkra på.

9 000 nya bostäder behövs på åtta år

I genomsnitt behöver alltså mer än 1 000 nya bostäder byggas varje år om vi ska bli 90 000 invånare 2030. Det finns inget facit för exakt fördelning av bostäder. Men på liknande platser som vuxit snabbt har ungefär hälften varit hyresrätter och resterande delar villor och bostadsrätter. Men frågan är komplex. Värdet på fastigheter varierar kraftigt inom kommunen. Det gör att de ekonomiska förutsättningarna för att bygga nytt skiljer sig kraftigt beroende på var en familj väljer att bygga sin villa eller en fastighetsägare bygga ett nytt flerbostadshus.

Näringslivets framtidstro är större än någonsin

Om Skellefteå växer riktigt mycket så kommer det att vara med näringslivet som motor. Runt om i kommunen kommer då 50 000 människor att arbeta. Det är 14 000 fler än i dag – en ökning på nästan 40 procent! Inom industrin kan då 7 000 nya arbetstillfällen ha skapats. Men tillväxt sker i alla branscher: 2 000 fler behövs i offentliga verksamheter och inom service ökar behovet med 700 tjänster. Fler än 4 000 nya jobb finns också hos tjänsteföretag som verkar mitt i ett norra Sverige som växer så det knakar. Investeringarna i vår del av landet uppgår till över 1 000 miljarder och hela världens ögon riktas mot just oss! Kompetensförsörjningen är i dag ett stort tillväxthinder för många verksamheter. I Skellefteå har risken för ”kannibalisering” mellan verksamheter tagits upp som en stor risk när det gäller rekryteringen. Begreppet låter drastiskt men syftar här på en situation där kompetensluckor flyttas mellan verksamheter som nästan uteslutande rekryterar från varandra. Det är en risk som måste tas på allvar. Inte minst eftersom stora pensionsavgångar väntar inom flera branscher. Om nya människor från andra delar av Sverige, Europa och världen kommer hit med kompetenser som matchar företagens behov kan det lösa knutarna. I ett läge där varje verksamhet, oavsett sektor, blir mer global, låter det rätt lockande!

Barn och unga ska få växa

Om Skellefteå har 90 000 invånare 2030 kommer många som flyttat hit att vara unga vuxna med små barn. Och kanske med fler på väg. Det är ett samband som vi kan vara ganska säkra på utifrån hur flyttmönstren ser ut. Det betyder fler barn främst i för- och grundskola. Totalt kommer då 19 000 barn och ungdomar att gå i skolor runt om i kommunen. Det är ungefär 4 000 fler än i dag. Det kommer i så fall att innebära ungefär 1 300 fler barn som går till förskolan jämfört med i dag. Och 2 000 fler barn i grundskolorna. Och 600 fler gymnasielever.

Ännu mer liv mellan husen

Om Skellefteå växer med ett helt Kiruna fram till 2030 innebär det att vi blir många fler människor som skapar och tar del av nöjen, naturupplevelser och allt där emellan. Större platser har helt enkelt större utbud – men det kan förstås se helt olika ut. Det är vi helt säkra på och alla behövs för att förändringen ska bli så bra och så mångsidig som möjligt.

Möter behoven av vård och omsorg

Behovet av vård, omsorg och stöd ökar stadigt i Skellefteå. Det handlar om att vi som bor här blir allt äldre, samtidigt som fler unga vuxna flyttat från Skellefteå än de som flyttat hit. Om Skellefteå växer så att vi får en bättre balans mellan människor i alla åldrar så innebär det mer resurser till offentliga verksamheter än vad som är fallet om vi inte växer.

Resandet måste vara smart

I ett Skellefteå med 90 000 invånare kommer 50 000 människor att åka till och från sina arbeten och 14 000 barn och ungdomar ska ta sig till och från skolan. Sedan ska det förstås vara enkelt att ta del av allt det som sätter guldkant på tillvaron på fritiden. Dessutom kommer många fler att vilja besöka Skellefteå. Det ställer stora krav på att utveckla infrastrukturen – hållbart, smart och med människors behov i fokus. Allt det ställer krav på våra transporter, oavsett om vi reser inom kommunen, härifrån eller hit.

Och allt måste vara hållbart ur varje perspektiv

När vi blir fler i Skellefteå är de stora investeringarna i näringslivet en viktig drivkraft. Samtidigt behöver vi ställa om till en hållbar utveckling. Ger det ena det andra? Nja, här handlar det snarare om att det behövs ett bra samspel. Det är komplext att hantera en så stor utmaning samtidigt som vi växer kraftigt. Men här finns också möjligheter. Investeringar, tillgång till grön energi, spetskunskaper inom hållbar utveckling att vi är en lagom stor plats ger goda förutsättningar att lyckas – både när det handlar om låg klimatpåverkan, social hållbarhet och ekonomi.

Om webbplatsen

Den här webbplatsen tillsammans med dialoger som genomförs är delar av arbetet för att uppdatera Skellefteås utvecklingsstrategi. I den anges riktningar och vägval inom en rad centrala områden. Arbetet tar avstamp i Skellefteå kommuns befolkningsmål om 90 000 invånare år 2030, samt visionen ”En hållbar plats för en bättre vardag”. Arbetet genomförs i dialogform tillsammans med Skellefteåborna och beräknas vara klart under 2022. Klicka gärna på länkarna nedan för mer information.

Tillväxtscenario Öppnas i nytt fönster.

Nuvarande utvecklingsstrategi

Projekt som är igång för att möta utvecklingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var kommer siffrorna ifrån?

Skellefteå kommun gav samhällsutvecklarna Ramboll uppgiften att utifrån det läge som är känt i dag ta fram framtidsbilder av hur kommunen kan utvecklas. Resultatet utgår från uppgifter om befolkningens sammansättning, företagsetableringar som Northvolt och satsningar som vårt näringsliv redan beslutat. Rapporten beskriver tre spår och gör nedslag 2030 och 2040.