Nu uppdateras Skellefteås mål och vägen dit.

Skellefteås mål har under många år varit att nå 80 000 invånare senast 2030. Det handlar egentligen inte om siffran i sig, utan mer om att vi behöver rätt balans mellan våra yngsta, de som är mitt emellan och de äldre. Med rätt mix av människor i alla åldrar kommer näringslivet att få bäst möjligheter växa hållbart samtidigt som vård, skola och omsorg håller rätt nivå.

Nu vet vi att utvecklingen kan ske i en helt ny och mycket snabbare takt. Därför har Skellefteå kommun initierat en rad arbeten för att uppdatera både framtidsmål och strategier:

1. En scenarioanalys som beskriver hur utvecklingen i Skellefteå kan se ut

En scenarioanalys som beskriver hur utvecklingen i Skellefteå kan se ut. Vill du veta mer om hur Skellefteå kan se ut redan 2030 om vi lyckas hantera de utmaningar vi står inför på ett riktigt bra sätt? Då finns det mest utmanande scenariot här

Scenarioanalysen är framtagen av samhällsutvecklarna Ramboll som fick uppdraget av Skellefteå kommun. De har utifrån dagens läge beskrivit möjliga framtidsbilder av hur kommunen kan utvecklas. Rapporten utgår från befolkningens sammansättning, företagsetableringar som Northvolt och satsningar som vårt näringsliv redan beslutat. Den innehåller tre spår med nedslag i 2030 och 2040.

2. Nytt befolkningsmål

Här kan du läsa nyheten i sin helhet
Kommunstyrelsen föreslog den 24 maj ett nytt befolkningsmål för Skellefteå kommun. Det är med bakgrund av beslutade etableringar och den fortsatta växtkraften. Det nya befolkningsmålet är att vi ska vara 90 000 invånare år 2030 och 100 000 invånare år 2040. Beslut om det nya befolkningsmålet kommer att fattas i kommunfullmäktige den 15 juni.

3. Vi uppdaterar riktningen för hur Skellefteå ska utvecklas

Vi siktar på att dra igång dialogerna som ska ligga till grund för uppdateringen redan om några veckor. Håll utkik.

Det finns inte någon enskild aktör som ensam kan skapa en utveckling som ger både hållbar tillväxt och en bättre vardag. Vi behöver helt enkelt vara många som både gör vårt bästa precis där vi är i våra liv för att nå framtidsmålen. Vilka förhoppningar finns för hur Skellefteå ska utvecklas? Vilka farhågor finns? Och hur se du på din roll? Det är några frågor som vi kommer att hitta forum för att diskutera tillsammans, med scenarioanalysen och våra nya mål som grund. Dialogerna kommer att leda till en uppdatering av den utvecklingsstrategi som togs fram för sju år sedan.

4. Sen fortsätter vi framåt - med förnyad kraft och ännu tydligare riktning

Vi tror att uppdateringen är helt klar ungefär vid årsskiftet.

Och fram till dess arbetar vi naturligtvis på som vanligt för Skellefteås bästa. Det finns nämligen ingen tid att spilla. Är du nyfiken på hur utvecklingsstrategin som vi just nu arbetar utifrån ser ut? I så fall kan du läsa den här. Vill du läsa mer om de projekt som är igång för att möta utvecklingen hittar du det på webbplatsen Skellefteå växer Länk till annan webbplats..


Till toppen