Under den senare delen av 2014 var Skellefteå utvecklingsstrategi med riktning på år 2030 klar. Det var ett arbete som involverade många människor med olika roller runt om i Skellefteå. Målet som satts i den var att förverkliga visionen om en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i och med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Det är den gällande strategin vi fortsätter arbeta utifrån samtidigt som vi uppdaterar den utifrån dagens förutsättningar.

Läs vår befintliga strategi nedan.

Underlaget till sammanställningen av fokusområden för Skellefteå 2030 är hämtat ur ett antal analyser och rapporter som rör Skellefteå, Västerbotten och Sverige. Klicka på det dokument du vill läsa så öppnas en pdf.

Till toppen