Tidningar och tidskrifter

På biblioteken kan du låna och läsa svenska och utländska dagstidningar och tidskrifter. Du kan även läsa dagstidningar från många olika länder hemifrån och på våra internetdatorer.

Dagstidningar och tidskrifter på internet

PressReader ger dig gratis tillgång till dagstidningar och tidskrifter från hela världen på många olika språk.

Du kan använda PressReader i din dator, mobil eller surfplatta, både hemifrån och på biblioteket.

PressReader - så här fungerar det (Länk till annan webbplats)

Dagstidningar och tidskrifter på biblioteken i Skellefteå

De här dagstidningarna och tidskrifterna finns på Skellefteå kommuns bibliotek:

Äldre svenska tidningar i fulltext på nätet

Kungliga biblioteket har påbörjat en digitalisering av svensk dagspress. Urvalet består av både större tidningar och landsortstidningar för att visa en helhetsbild av svensk dagspress. Detta speglar spridningen i tid och geografi av svensk tidningsutgivning från 1645 till 1900-tal. Tjänsten är under utveckling. På grund av upphovsrätt kan endast material äldre än 100 år läsas fritt på nätet.

Senast uppdaterad: