Text

Socialpsykiatrin, Stöd och service

På socialpsykiatrin arbetar vi utifrån individens egna förutsättningar, genom att förstärka det som fungerar, jobba med det friska och tillvarata det, samt utveckla de förmågor som finns. I våra stödjande insatser informerar, tränar och vägleder vi personerna till att bli självständiga i vardagen, delaktiga i samhället och ha valmöjligheter i livet.

På socialpsykiatrin stöttar vi personer med psykiska ohälsa, neuropsykiska funktionsnedsättningar eller lindrig utvecklingsstörning som ansökt och fått stöd beviljat enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller Lagen om stöd och service (LSS).

I ditt arbete som stödassistent eller stödpersonal stöttar du personer till ett så självständigt liv som möjligt. Tillsammans med personen planerar ni vilka insatser som behövs, när, hur ofta och på vilket sätt. Detta dokumenteras sedan i en genomförandeplan så att alla som stöttar personen följer samma mål och att det finns tid för återhämtning för densamme.

I ditt arbete som stödassistent eller stödpersonal stöttar du personer till ett så självständigt liv som möjligt

Att arbeta på Socialpsykiatrin innebär att du är flexibel och följer individens behov. Ingen dag är den andra lik. Samtidigt som du får bekräftelse för vilket viktigt och meningsfullt arbete du utför får du en djupare förståelse hur olika vi människor är.

På Socialpsykiatrin finns olika verksamheter där vi ger stöd utifrån personens behov:

Stödet ges till personer i det egna hemmet och genom telefonkontakt. Insatsen är till för att möjliggöra att personen kan klara sitt vardagsliv så självständigt som möjligt.

Stödet ges till personer med omfattande svårigheter i vardagslivet där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Personen bor i en egen lägenhet, tilldelad av kommunen med möjlighet till personalstöd dygnet runt. Stödet planeras utifrån personens behov och ges genom besök i bostaden och telefonkontakt. I nära anslutning till bostaden finns gemensamhetslokal som är till för social samvaro och praktiskt stöd.

Stödet ges till personer med omfattande svårigheter i vardagslivet där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Personen bor i en egen lägenhet, tilldelad av kommunen med möjlighet till personalstöd dygnet runt. Stödet planeras utifrån personens behov och ges genom besök i bostaden och telefonkontakt. I gruppbostaden finns gemensamhetslokal som är till för social samvaro och praktiskt stöd.

Natteamets uppdrag är att verkställa insatser på natten inom hela Stöd och Service verksamhetsområde. Målet är att de insatser som görs på natten ska gynna personen och skapa ett positivt dygn för honom eller henne. Uppdraget kan förändras med kort varsel utifrån att beslut/behov för personen eller verksamhet förändras.

Mötesplatsen Castor är en kommunal verksamhet för vuxna som har stöd från socialpsykiatrin eller kontakt med regionens psykiatriska öppenvård. Verksamheten erbjuder en trygg och välkomnande miljö, som främjar och fokuserar på det friska. En plats där människor utan krav på prestation kan bryta social isolering och jobba med sin återhämtning.

På Castor kan man utifrån eget initiativ, fantasi och kreativitet vara delaktig i en levande verksamhet som formas tillsammans med besökarna.

Om du har frågor om praktik, arbete eller utbildning kan du kontakta vår arbetskonsulent Veronica Burlin på tel nr 072-2022043

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se