Volontärarbete

Gör gott för någon annan än dig själv. I Skellefteå finns möjligheter att engagera sig i Röda Korset, Kvinnojouren eller Stadsmissionen för att nämna några.