Är du en förening och vill söka ett bidrag eller stipendium? Då har du kommit rätt. Nedan hittar du olika typer av stöd som din förening har möjlighet att söka.

Är du är en förening med inriktning mot friluftsliv, fiske, seniorer/pensionärer, socialt arbete, integration eller liknande finns det olika bidrag att söka.

Digitala ansökningar

 • Bidrag till badplatser
 • Bidrag till enstaka arrangemang förening (kultur)
 • Bidrag till fiske
 • Bidrag till friluftsliv
 • Bidrag till skoterleder
 • Aktivitetsbidrag till föreningar inom socialnämndens ansvarsområde (som t.ex. arbetar med integration eller riktar sig till seniorer/pensionärer).
 • Kommunalt lönebidrag
 • Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

* För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen här" nedan för att gå vidare.

Är du en idrottsförening med ungdomsverksamhet, en ungdomsförening eller en förening med inriktning mot funktionsnedsättning finns det olika bidrag att söka.

Digitala ansökningar

 • Drift- och investeringsbidrag till anläggningar
 • Lokalbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Maskinbidrag till elljusspår
 • Bidrag till friluftsliv
 • Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända
 • Bidrag till enstaka arrangemang förening (kultur)
 • Kommunalt lönebidrag

* För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen här" nedan för att gå vidare.

Sök bidragen här (Länk till annan webbplats)
Nominera kandidat till fritidsnämndens idrotts- och ungdomsledarstipendium (Länk till annan webbplats)

Kommunalt aktivitetsstöd

 • Aktivitetsstöd ungdomsföreningar
 • Aktivitetsstöd idrottsföreningar
 • Aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar

Är du är en kulturförening, kulturarvsförening eller en person som verkar för allmän kultur finns det olika bidrag att söka.

Digitala ansökningar

 • Ansökan om årligt verksamhetsbidrag
 • Bidrag till friluftsliv
 • Bidrag till enstaka arrangemang förening
 • Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända
 • Kommunalt lönebidrag
 • Startbidrag
 • Samlingslokaler
 • Utvecklingsbidrag förening

* För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen här" nedan för att gå vidare med registrering och ansökan.

Sök bidragen här (Länk till annan webbplats)

Är du en förening med inriktning mot samlingslokaler, Folkets hus, nationella minoriteter, vägar, julgranar, trädgårdar eller lekparker finns det bidrag att söka här.

Digitala ansökningar

 • Samlingslokaler
  Gäller både årliga bidraget och upprustningsbidraget
 • Nationella minoriteter
 • Bidrag till friluftsliv
 • Kommunalt lönebidrag
 • Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända
 • Bidrag till enstaka arrangemang förening (kultur)
 • Ansökan om bidrag till trädgårdsförening eller biodlare
 • Bidrag till anläggning av/renovering av lekplats
 • Bidrag för drift av lekpark
 • Bidrag till trädgårdsförening eller biodlarförening

* För att söka bidrag måste din förening vara registrerad i föreningsregistret. Klicka på den lila knappen "Sök bidragen här" nedan för att gå vidare.

Sök bidragen här (Länk till annan webbplats)
Ansöka om att bli en godkänd allmän samlingslokal som får årligt bidrag (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Här kan din förening hitta möjligheter att söka olika bidrag till både delfinansiering för olika insatser eller för enskild insats.

Barn- och ungdomsverksamhet

Friluftsliv

Funktionsnedsättning

Kultur

Lokaler och investering

Projekt

Övriga bidrag

AKTUELLT

AKTUELLT

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se