Småhustomter

Drömmer du om ett nytt hus eller ett fritidshus? Skellefteå kommun har ett varierat utbud av tomter till salu. Här finns det möjlighet att hitta något för var och en.

För att boka en ledig tomt i Skellefteå kommun använder du vår e-tjänst "Boka småhustomt" där du med hjälp av BankID kan legitimera dig och boka online.

Se lediga tomter och boka (Länk till annan webbplats)

De nyaste tomterna

Här hittar du mer information om våra nyaste och kommande tomter samt kvarter både i Skellefteå och ute i våra orter.

Filgatan, Bureå

Fyra tomter släpps den 4 juni.

Klintgatan, Medlefors

Det finns tomter kvar att boka. Här hittar du mer information om Klintgatan. Öppnas i nytt fönster.

Lergatan, Kåge

Tomter släpps preliminärt hösten 2024.

Boka tomt

Bokning av tomt sker enklast via vår e-tjänst ”Boka småhustomt”, där du legitimerar dig genom bank-id och bokar en tomt.

Se lediga tomter och boka (Länk till annan webbplats)

Om du inte har bank-id eller av annat skäl inte vill boka via vår e-tjänst så finns de möjlighet att boka per telefon hos kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00. Bokningar per telefon handläggs i mån av tid och garanterar ingen bokning av objekt som fanns lediga vid inringningstillfället.

En tomtbokning ger dig en reservation av tomten i 90 dagar, under den tiden ska du ha lämnat in ett komplett bygglov.

Möjlighet till förlängning finns om du har särskilda skäl.

Om du ångrar dig under reservationstiden och inte längre vill ha din bokade tomt ska du omgående meddela det till funktionen för Mark och exploatering på Skellefteå kommun. Du kan meddela oss genom att skriva ett meddelande i E-tjänsten eller ta kontakt med kommunens kundtjänst.

Kontakta bank/finansiär

Ta kontakt med din bank/finansiär för att få veta förutsättningarna för att just du ska kunna bygga ditt drömhus.

Kontakta bygglov för rådgivning

Passa på att ta chansen att få rådgivning av en bygglovshandläggare i ett tidigt skede. De kan hjälpa dig med vilka förutsättningarna som finns för att bygga på tomten och vad du ska tänka på när du ansöker om bygglov. Det finns möjlighet till både bokad rådgivning och drop in.

Öppet hus och rådgivning - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta energirådgivare för rådgivning

Genom att kontakta en energi- och klimatrådgivare i ett tidigt skede kan du få bra tips på hur du bygger ett så energisnålt hem som möjligt, med minsta möjliga klimatpåverkan.

Energi- och klimatrådgivning - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta husleverantör/byggentreprenör

Välja/rita ditt hus och kontakta byggherre/husleverantör.

Undersökning av mark

Exempel på markundersökning av tomten kan vara att låta utföra geotekniska undersökningar av markförhållanden, eventuell radonundersökning samt behov av schaktning eller uppfyllnad. Sådana undersökningar minskar risken för oväntade kostnader vid beredning av marken. Det är viktigt att du i förväg kommer överens med funktionen för Mark och exploatering om du vill låta utföra undersökningar innan du är ägare av tomten. Efter utförd undersökning ska marken återställas.

Beställ nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta innehåller bland annat markhöjder, anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp (om det finns), fastighetsgränser och befintliga byggnader. Om du beställer en nybyggnadskarta åker en mätningsingenjör hos oss ut och mäter in detaljer som behövs i kartan.

En nybyggnadskarta beställer du i vår e-tjänst, länkad här nedan. Leveranstid är tre veckor i normalfallet.*

Beställ nybyggnadskarta (Länk till annan webbplats)

Välj husleverantör/entreprenör och ta fram bygglovshandlingar

Välj byggherre/husleverantör och färdigställ sedan bygglovshandlingar, läs mer här vad du behöver tänka på: Grunda ordentligt - och få en smidigare bygglovsprocess Länk till annan webbplats.

Ansök om bygglov

Sök bygglov hos Skellefteå kommuns bygglovsavdelning via e-tjänsten nedan (handläggningstiden är max tio veckor från det att ärendet är komplett till det att beslut tas.)*

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Få beslut om bygglov

Beslut om bygglov fattas av bygglovsavdelningen.

Signera köpekontrakt

När bygglovet beviljats och vunnit laga kraft signeras köpekontrakt, ta kontakt med Skellefteå Kommun, Mark och exploatering när ni fått besked om att bygglovet vunnit laga kraft: 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se

Betala för tomten

När köpekontraktet är signerat av alla parter skickar Skellefteå Kommun, Mark och exploatering ut fakturan för tomten med 30 dagars betalningstid.

Signera köpebrev och få tillträde

När köpeskillingen är betald undertecknas köpebrevet och skickas till köparen. Tomten kan nu tillträdas av köparen.

Beställ anslutningar

Ansök om att ansluta till kommunalt vatten och spillvatten:

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Meddela Skellefteå Kraft i god tid när byggnationen planeras starta för tillgång till el och bredband. Tänk även på att samordna hämtning av servicerör för respektive anläggning. Kom ihåg att planera var intaget till fastigheten ska vara för bredbandsanslutning.

Fjärrvärme? Ta kontakt med Skellefteå kraft för möjligheter att ansluta ditt hus till fjärrvärmenätet.

Få kallelse till tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där du som byggherre, och din kontrollansvarige, träffar kommunens handläggare för att tillsammans diskutera ditt beviljade byggprojekt. Om du önskar det kan även entreprenörer och konsulter sitta med vid samrådet.

Läs mer här: Tekniskt samråd - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

Få startbesked bygglov

Startbesked krävs för att få påbörja dina byggnationer, ta kontakt med din bygglovshandläggare för att få veta vad som krävs för att få startbesked.

Ansök om lagfart

Ansöka om lagfart hos statliga Lantmäteriet. Köpebrevet i original ska bifogas ansökan.

Registrera ägare - lagfart | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Byggstart

Nu kan huset börja byggas.

*Avvikelser från angivna tidsangivelser kan förekomma p.g.a. hög arbetsbelastning.

För att boka en ledig tomt för småhus i Skellefteå kommun använder du vår e-tjänst nedan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Du kan bara boka en (1) tomt, det kostar 5000 kr i bokningsavgift och allt du behöver är ett fungerande BankID.

Se lediga tomter och boka (Länk till annan webbplats)

1. Hitta den tomt du är intresserad av att boka via kartan. Är tomten markerad grön så är den bokningsbar, under bokning av någon annan eller så kommer den att bli bokningsbar. Röda tomter är bokade.

Bild på karta med röd- och grönmarkerade tomter. Gröna markeringar visar lediga tomter som är möjliga att bokaFörstora bilden

6. En bokningsavgift på 5000 kr faktureras när bokningen är genomförd. Pengarna betalas inte tillbaka om du ångrar din bokning men avräknas från tomtkostnaden.

7. En handläggare från Mark och exploatering kontaktar dig inom 3 arbetsdagar för återkoppling och information om vad du har bokat, kontrollerar kontaktuppgifter, vilka steg du behöver gå igenom innan du kan börja bygga på tomten.

Om en köpare ångrar sin bokning så kommer tomten att åter markeras som grön på kartan. Fakturerad bokningsavgift betalas inte tillbaka.

Om du saknar BankID kontaktar du kundtjänst på 0910-73 50 00, ditt ärende kommer då att handläggas inom tre dagar. Observera att tomten riskerar att bokas av någon annan, via e-tjänsten, i väntan på handläggning.

Om du klickar på en grön yta på kartan så får du lite mer information om den aktuella tomten, storlek, adress, förutsättningar och pris till exempel.

När du har valt tomt klickar du på knappen ”Boka tomt”. Finns inte knappen Boka tomt så beror det på att tomten inte är släppt eller att någon annan hunnit före och bokat tomten.

Tomter som avbokats och blivit lediga igen läggs ut igen så snart de avbokats, tomterna släpps sedan på Tisdagar kl 10.00.

2. Nu öppnas e-tjänsten och du loggar in med BankID. Du har max 10 minuter på dig att fylla i formuläret och skicka in din bokning, en sista kontroll görs vid inskickade av bokningen för att kontrollera att du var först att starta bokningen av tomten. Väljer du att avsluta utan att färdigställa formuläret så släpps tomten för andra att boka efter 10 minuter. Finns det medsökande till bokningen så behöver du ha dennes personnummer i beredskap också. Observera att den folkbokföringsadress som är kopplad till ditt BankID endast kan användas till en (1) tomtbokning.

Första vyn du ser när du kommer till e-tjänsten. Information om tomten är förifylld tillsammans med dina uppgifter som hämtas i och med att du använder ditt BankID som inloggning.Förstora bilden

Klicka här för att se hela formuläret (som bild), och vilka uppgifter du behöver veta för att kunna fylla i det.  , 117.9 kB, öppnas i nytt fönster.Bilden öppnas i egen flik

3. Om någon annan har hunnit börja boka tomten före dig så kommer du att få ett meddelande i e-tjänsten om att ”tomten just nu bokas av någon annan”. Detta innebär att formuläret inte går att använda. Du måste antingen välja att vänta och försöka igen senare eller återvända till kartan för att välja en annan tomt. Tips! Ladda gärna om kartan.

4. När du godkänt villkoren, titta över förhandsgranskningen och klicka sedan på Skicka in så har du bokat tomten. Obs! Om du har använt mer än 10 minuter för att fylla i formuläret så kan någon annan ha hunnit boka tomten före dig.

Bekräftelse på att tomten är reserverad visas. I bekräftelsen finns också en länk till Mina sidor där du sedan kan följa ärendet och kontakta handläggaren. Förstora bilden

5. En bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.

OBS! tomten är inte bokad fören du fått en bokningsbekräftelse via e-post eller SMS.

Du har nu också möjlighet att logga in när som helst för att följa ditt ärende, skicka meddelanden till Mark och exploatering och få svar via Mina Sidor. På Mina Sidor kommer du också att se statusuppdateringar genom hela processen, dessa skickas som notiser till din e-postadress och som sms om du har valt det som alternativ.

Visar vy från Mina sidor där tomtköparen kan följa sitt ärende och kommunicera med handläggare.

För tomtpriser i Skellefteå kommun, se den aktuella tomten. I tomtpriset ingår också fastighetsbildning, planavgift och gatuavgift.

Förutom själva tomtpriset tillkommer en del andra kostnader i samband med köpet. Nedan presenteras de vanligaste övriga kostnaderna.

Kommunala byggnadskostnader

Anslutningskostnader

Lagfartsavgifter

Att ansöka om lagfart gör du hos statliga Lantmäteriet.

Att ansöka om pantbrev gör du hos statliga Lantmäteriet.

*Avgifterna inkluderar moms i de fall moms ska betalas. Observera att avgifterna är ungefärliga och kan variera, till exempel beroende på storleken på tomt och hus.
*Alla priser är i enlighet med årets taxor och avgifter. Med reservation för felskrivning eller ändrade priser.

Dessa principer gäller vid försäljning av Skellefteå kommuns byggklara småhustomter till privatpersoner. Med byggklara tomter avses tomter som är avstyckade till egen fastighet och har byggrätt enligt gällande detaljplan eller förhandsbesked. Samma princip gäller för fritidshustomter.

Fördelning av tomter

Småhustomter som är byggklara och tillgängliga visas i Skellefteå Kommuns e-tjänst ”Boka småhustomt”. På hemsidan finns även information om kommande småhustomter som planeras och information om när tomter blir tillgängliga för bokning. Vid större tomtlansering sker annonsering senast tre (3) veckor innan aktuellt släpp i Skellefteå kommuns mediekanaler.

Vid en mindre tomtlansering sker annonsering i samband med lansering i Skellefteå kommuns mediekanaler. Skellefteå kommun förbehåller sig rätten att välja bland ovan nämnda medier och välja de medier som bäst uppfyller syftet med annonsering.

Privatpersoner

Fördelningen enligt denna princip riktar sig endast till fördelning/bokning och försäljning av småhustomter till privatpersoner, nedan nämnda som tomtintressenter alternativt tomtköpare. Där gäller att byggnation av hus planeras i närtid och för eget bruk och inte för uthyrning, vidareförsäljning eller köp i spekulation.

En tomtintressent får endast boka en tomt per hushåll. För att byta bokad tomt behöver tomtintressenten avsäga sig eller avboka den nuvarande bokningen för att få möjlighet att göra en ny tomtbokning. Det finns ingen möjlighet för tomtintressenter att stå i kö på tillgängliga tomter och det är heller inte möjligt att överlåta en bokning till annan part än registrerad medsökande.

Byggnationer för försäljning, uthyrning eller annat liknande ändamål, hänvisas till kommunens företagsförfrågningar och handläggs som markanvisningar. Se Skellefteå kommuns Markanvisningspolicy. Uppstår misstankar om vidareförsäljning, uthyrning eller annat liknande ändamål äger Skellefteå kommun rätten att säga upp tomtbokningen. Tomtbokningsavgiften återbetalas inte och ingen ersättning utgår till tomtintressenten för nedlagda kostnader.

Skellefteå kommuns markanvisningspolicy (pdf, öppnas i ny flik) , 149.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtpristaxa (pdf, öppnas i ny flik) , 75.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bokning

Bokning av tomter sker initialt genom Skellefteå Kommuns e-tjänst ”Boka småhustomt”, där tomtintressenterna med hjälp av e-legitimation genomför sin bokning. Handläggare från Mark och Exploatering återkopplar sedan till tomtintressenterna.

För de intressenter som saknar e-legitimation eller inte kan boka en tomt via e-tjänsten ”Boka småhustomt” finns möjligheten att kontakta Skellefteå Kommuns kundtjänst. En handläggare kontaktar sedan intressenterna i den ordning de hört av sig. Handläggning via telefon sker i mån av tid och garanterar ingen bokning av tomt som fanns ledig vid inringningstillfället då återkoppling per telefon kan dröja.

Bokningsavgift
I samband med bokningstillfället tas en bokningsavgift om 5 000 kronor ut av tomtintressenten. Bokningsavgiften dras sedan av från köpeskillingen och utgör en delbetalning vid fullföljande av köp. I fall där tomtintressenten avsäger sig/avbokar eller av andra skäl inte fullföljer köpet återbetalas inte bokningsavgiften. Detsamma gäller i fall då kommunen säger upp/avslutar bokningen.

En bokningsavgift tas även ut på nytt vid ”byte” av tomt, där intressenten avsäger sig/avbokar ett tomtobjekt för att ha möjlighet att boka en ny tomt. Betalning av bokningsavgift sker i e-tjänsten vid bokning. Vid telefonbokning sker betalning mot faktura.

Bokningstid
Vid upprättande av en bokning får tomtköparen initialt 90 dagar på sig att aktivt arbeta med sitt val av entreprenör/husleverantör och husritningar. Innan bokningstidens slut ska tomtköparen lämna in en komplett ansökan om byggnadslov för uppförande av bostadshus på tomten.

Tomtintressenter som aktivt arbetar med sina val har möjlighet till max tre bokningsförlängningar á 30 dagar. Efter maximalt tre bokningsförlängningar avbokas tomten och objektet återgår till tillgängliga tomtobjekt och finns då möjligt att boka för samtliga tomtintressenter. Ytterligare förlängningar kan beviljas vid undantagsfall och när särskilda skäl finns. Det åligger i dessa fall tomtintressenten att visa och styrka sådana skäl.

Köpekontrakt och köpebrev
Köpekontrakt tecknas mellan Skellefteå kommun och tomtköpare först då ett lagakraft vunnet bygglov erhållits och avsikten hos tomtköparen är att i närtid uppföra ett bostadshus för eget bruk på tomten. Då köpekontraktet är undertecknat av alla parter skall köpeskilling betalas, enligt av Skellefteå kommun utfärdad faktura. Då köpeskillingen är betald utfärdar Skellefteå kommun ett köpebrev och tomten kan tillträdas av tomtköparen.

Lagfart
Med stöd av köpebrevet ska tomtköparen söka och bekosta lagfart för tomten. Lagfart ska sökas av tomtköparen inom 1 månad från det att köparen erhållit köpebrev. Ansöka om lagfart gör du hos statliga Lantmäteriet.

Registrera ägare - lagfart | Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Vite
Om köparen, innan fastigheten bebyggts med bostad för permanent bruk och erhållit slutbesked, överlåter fastigheten till tredje part utan Skellefteå Kommuns skriftliga medgivande, har Skellefteå kommun rätt att kräva köparen på ett vite motsvarande 100 procent av köpeskillingen för fastigheten, utöver ordinarie köpeskilling. Ovanstående villkor kommer att skrivas in som förbehåll i fastighetsregistret.

Bokningssystem

Skellefteå Kommuns e-tjänst ”Boka Småhustomt” baseras på e-plattformen Open-E med tillhörande kartapplikation i ArcGIS Online. Syftet med e-tjänsten är att tomtintressenten på ett enkelt sätt själv ska kunna se i kartapplikationen vilka småhustomter som finns lediga och sedan boka sin småhustomt i e-tjänsten. Tomtintressenten kan sedan följa sin bokning i Självservice där intressenten även kan kommunicera direkt med handläggare på Mark- och Exploateringsenheten.

För de tomtintressenter som saknar e-legitimation eller inte kan boka en tomt via e-tjänsten ”Boka småhustomt” kommer bokningen att läggas in i e-tjänsten manuellt av handläggare. Tomtintressenten kan då inte följa sitt ärende i självservice utan kommer endast erhålla informationsmejl från e-tjänsten och måste istället ta kontakt med handläggare genom Kundtjänst.

Högbelastning och bokningsbekräftelse
E-tjänsten ”Boka småhustomt” riskerar att utsättas för hög belastning under perioder för tomtlansering. Om den höga belastningen på e-tjänsten skulle innebära ett längre driftstopp, behåller de intressenter som erhållit en bokningsbekräftelse sin tomtbokning. Övriga tomtintressenter som inte erhållit någon bokningsbekräftelse ges då möjlighet att vid ett senare tillfälle göra en tomtbokning.

När tomtintressenten erhållit en bokningsbekräftelse på mejl, är det en kvittens på en genomförd och godkänd bokning.

Skelleftehamn

Tomtbokningen för tomter i Skelleftehamn har pausats då ytjordar på mark ska provtas och utredas. Det handlar främst om att dessa ytjordar anses som förorenade och vid byggnation på tomterna bör de efter provtagning köras på deponi. 

För mer information, kontakta kundtjänst via mejl eller telefon, 0910-73 50 00.

Bureå/Örviken

Projektet är under paus och utredning för tillfället. 

Senast uppdaterad: