På anläggningen finns ett antal tillsvidareplatser. Dessa platser går inte att förboka utan du checkar in direkt vid ankomst. Osäker på hur länge du vill stanna? Då är detta det perfekta alternativet då du inte behöver bestämma utcheckningsdatum!

Området för husvagn/husbil är gräsbelagt och indelat i kvarter med asfalterade tillfartsvägar. Vissa områden kräver CEE-kontakt. Dessa finns att köpa i receptionen eller hos Matekan.
Storleken på platserna varierar och samtliga ligger på bekvämt gångavstånd till välutrustade servicebyggnader. Läs mer om en specifik plats via vår onlinebokning.
Tillsvidareplatserna är turkosa på campingkartan.

Förstora kartan för att se mer om vad som finns på våra olika områden.

Illustrerad karta över campingområdet.

Priser camping 2022

Priserna är per dygn och angivna i svenska kronor.

Boka campingplats (Länk till annan webbplats)
Priser utifrån olika säsonger

Husvagn
och husbil

vecka 41-20

vecka 21-25

vecka
25-27
31-33

vecka 28-30

vecka
34-40

Plats
inkl. el

290

290

400

460

290

Stor plats inkl. el450

510

290

Plats
inkl. el & VA450

510

340

Stor plats
inkl. el & VA500

560

340

Bussplats
inkl. el560

620

400

Tält240

290

200

Tält
med el300

350

260

Byske
ställplats

230

230

250

300

230

Vecka 21 börjar onsdag, vecka 25 börjar torsdag

Säsongscamping

Priser för säsongscamping

Plats

Pris

Campingplats inklusive el

16 060

Stor campingplats inklusive el

17 910

Campingplats inklusive el och VA

17 910

Stor campingplats inklusive el och VA

19 760

Bokningsavgift
För alla bokningar via telefon och e-post tillkommer 135 SEK. Bokar du online bjuder vi på denna avgift.

När ska jag betala?
- En anmälningsavgift på 20 % av den totala bokningskostnaden betalas med kort vid bokningstillfället.
- Slutbetalning sker 30 dagar innan ankomst.
- Bokar du senare än 30 dagar innan ankomst ska hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället.

Om du inte betalar i tid?
Om slutbetalningen inte är gjord före 30 dagar före din ankomst blir din bokning avbokad. Ingen bekräftelse blir sänd till dig. Anmälningsavgiften blir inte återbetalad.

Avbeställningsskydd
Genom att köpa ett avbeställningsskydd för 250 SEK återbetalas anmälningsavgiften och även slutbetalningen om följande händer:

- Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.

- Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. Tex omfattade eldsvåda eller översvämning i din bostad.

- Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

- Om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen. Först då återbetalas hyresbeloppet. Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna ovan inträffar.

Vad händer om jag vill avboka?
Vid avbokning återbetalar vi varken bokningsavgift, anmälningsavgift eller slutbetalning. Har du däremot köpt avbeställningsskydd återbetalas hela det inbetalda beloppet förutom avgiften för avbeställningsskyddet och bokningsavgiften utifrån de speciella villkoren som gäller (se punkten ovan) ingen återbetalning sker om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat.

Övrigt
Genom din bokning tillåter du oss att skicka nyhetsbrev till dig och du får möjlighet att delta i vår gästundersökning via e-post fram tills att du avregistrerat dig på dessa.

Skaffa, eller läs mer om Camping Key Europe (Länk till annan webbplats)