Byskeälven är en av de få kvarvarande älvarna som fortfarande har sin ursprungliga stam av vild östersjölax. Men här går också att meta i sjöar om man hellre får en abborre på kroken.

Familjefiske

Stillsamt familjemete efter älven eller sjöfiske i någon av de intilliggande sjöarna. Möjlighet till att få både abborre, öring och harr på kroken. Fiskekort krävs och kan lösas i receptionen.

Laxfiske

Byskeälven är en av de få kvarvarande älvarna som fortfarande har sin ursprungliga stam av vild östersjölax. Beståndet av lax har under den senaste 15-års perioden förbättrats kraftigt och utmanar nu fiskare från när och fjärran på en kamp i otämjda strömmar. Under säsongen 1996 fångades ca 1 000 laxar på spö med en medelvikt av ca 5,6 kg. Då fångades också den hittills största - en jätte som uppmätte hela 135 cm. Fisken återutsattes innan den vägts men uppskattas ha haft en vikt av 30 - 35 kg. Varje år fångas lax med vikt över 15 kg.

De första laxarna kommer till älven i slutet av maj. Uppvandringen ökar sedan successivt för att kulminera i slutet av juni och sedan avta under juli månad.

Byskeälven innehåller under sin 100 km långa sträckning genom Skellefteå kommun ca 40 km forsar och strömmar med oräkneliga fiskeplatser. Älvens medelvattenföring är i Byske ca 41 m3/s och dess bredd på fiskeplatserna är i huvudsak mellan 40 och 80 m.

Genom försiktig vadning i samband med fisket blir de flesta ståndplatserna åtkomliga med kastlängder på 10 - 25 m. Det ska dock noteras att älven anses som relativt svårvadad på grund av sina grovblockiga forsar med hög vattenhastighet. Branta stränder med riklig växtlighet gör att underhandskast eller liknande är en stor fördel vid fisket. Vid drillning av lax gör älvens strida forsar sig åter påminda. Rusningar på hundratals meter är inte ovanliga. Därtill kommer också stora block och enstaka stockar som också är till fiskens fördel. Den mesta fisken landas med ett stadigt grepp om stjärtspolen. En metod som är att föredra om fisken skall återutsättas.

Fastän den mesta laxen fångas på fluga kan man givetvis också spinnfiska. Kraftiga tvåhandsspön med multiplikator- eller haspelrulle laddad med 0,40 - 0,50 mm lina är vad som används. Vanliga beten är skeddrag och mindre wobblers.

Förutom lax har älven också mindre steg av havsöring under vår, höst samt i slutet av juli och augusti. Storleken varierar mellan 1 - 4 kg med enstaka exemplar på över 5 kg. Havsöringen fiskas med liknande utrustning och flugval som laxen. Öring finns också i stationär form. Övriga arter av intresse för sportfiske är harr, sik, gädda och abborre.

Fisket varierar en aning mellan olika tider på sommaren. Vi har därför valt att mer detaljerat presentera fisket under tre tidsperioder.

Fisket sker i huvudsak i Byske samhälle på älvens nedersta 5 km. Vattenföringen är normalt sett mycket hög och vattnet är en aning färgat. Vattentemperaturen är vanligen ca 5 - 10°C. Vadning undviks under de svåraste vattenförhållandena.

Fisket sker med tvåhandsspön och sjunklinor; superfast sink - grain linor. Vid sjunklinefisket används tafs med en längd av ca 1,5 m och spetsdiameter på 0,50 mm. Flugor i klara färger, t.ex. General Practitioner, i storlek 2 eller upp till 2 tums tuber används.

När vattentemperaturen når 10°C byts sjunklinorna ut mot intermediate eller flytlinor. Även flugvalet blir annorlunda.

Fisket sker på hela sträckan upp till Fällfors. Vattentemperaturen är vanligen ca 10 - 18°C. Fisket sker i huvudsak med tvåhandsspön med intermediate eller flytlinor.

Allteftersom vattnet klarnar används mer dunkla färger i flugorna. Flugor med guldkropp i storlek 2 - 4 eller 1 tums tub är vanligast. Den vanligaste flugan heter just "Den vanliga". Övriga flugor som används är Red butt, Hairy Mary och Glödhäck. Under denna tid är det dagsljus dygnet runt. Fisket anses också vara lika bra under dygnets alla timmar.

I slutet av juni har laxen nått till sträckorna uppströms Fällfors. Nu bedrivs fiske längs hela älvens sträckning. Sommarvattenföringen når vanligtvis sin lägsta nivå under slutet av denna period. Vattentemperaturen är vanligen 15 - 23ºC.

Under lågvattenperioden blir det dock enklare att använda enhandsspön. Allteftersom vattentemperaturen stiger brukar flugor i mindre storlek användas. Svarta flugor i storlek 4 - 8 är populära.

Allteftersom sommaren går börjar kvällarna bli allt mörkare. Fisket koncentreras då också till skymning och natt. Även tidiga morgnar kan vara värda att pröva. Nattens kyla kan ha sänkt den sommarvarma vattentemperaturen en aning och fiskeplatserna kan ofta ha vilat några timmar.

Vanligen används 14 eller 15 fots tvåhandsspön. Framförallt vid lägre vatten, under juli månad, går också enhandsspön #7 - 9, 9 - 10 fot, bra att använda. Rullen bör rymma minst 150 - 200 m, 30 - 50 lbs backing. I de flesta fall används intermediate eller flytlina. Endast under det tidiga försommarfisket används sjunklina. Tafslängden brukar vara ca 5 - 7 m med en spetsdiameter på 0,35 - 0,40 mm. De flugor som används binds på såväl tub som dubbel och trekrok (se resp. fiskeavsnitt).

Kläderna bör anpassas efter följande normaltemperaturer: Natt: 0 - 10º C Dag: 15 - 25º C. Regn förekommer normalt sett varje vecka. Under hela sommaren förekommer mygg och knott i mer eller mindre rikliga mängder. Täckande kläder tillsammans med myggmedel utgör i de flesta fall ett fullgott skydd.

Vadarbyxor med filtsula är att föredra framför vadarstövlar. För vadning på de svårare partierna rekommenderas användning av vadarstav.

De flesta fiskeplatser finner man nära bilväg. Speciella kläder och skor för vandring till fisket är därför ej nödvändigt.