Coronavirus och sjukdomen Covid-19

Information om hur kommunen arbetar för att hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset och sjukdomen covid-19.

För invånare

Från 1 juni 2021 gäller inga regionala rekommendationer i Västerbotten. De nationella råden gäller som vanligt tills ann...

För dig som medarbetare

Här kan du ta del av vad du som anställd bör tänka på. Du som jobbar som pedagog eller chef eller inom vård, omsorg och ...

För företag

När beslut fattas som rör näringslivet publiceras det på denna sida. Tillväxtverket (nytt fönster) Verksamt.se (nytt ...

Kommundirektören informerar 25 augusti

Kommundirektören informerar 25 augusti

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19

Region Västerbotten ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i länet. Skellefteå kommun stöttar regionen i deras arbete genom att hjälpa till att utföra vaccinationer på vissa äldre samt en del personal som finns inom de prioriterade grupperna.

Region Västerbotten informerar fortlöpande om vilka grupper som är aktuella för vaccination.

Du kan inte få sjukresa till vaccination mot covid-19, men om du har beviljad färdtjänst kan du använda den för resan.
Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats..

Alla i Sverige som är 16 år och äldre erbjuds att vaccinera sig mot covid-19. Det gäller även dig som haft covid-19.

Vaccinationen kan skydda dig från att få sjukdomen och minskar även risken för att du smittar andra. Om många vaccinerar sig kan smittspridningen på sikt bromsas.

Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Skellefteå kommun ställer sig positiv till att så många som möjligt vaccinerar sig.

Region Västerbotten och Skellefteå kommun följer den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram. De olika faserna påbörjas i tur och ordning.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens prioritetsordning Länk till annan webbplats..

Den 5 september ska alla över 18 år i Sverige ha erbjudits minst en dos vaccin.

När alla över 18 år fått vaccin ska även 16- och 17-åringar erbjudas vaccin mot covid-19.

På 1177.se kan du se den preliminära tidplanen för Västerbotten. Länk till annan webbplats. Informationen finns under rubriken "När kan jag vaccinera mig?".

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se