Försenade fakturor för hemtjänst och hälso- och sjukvård

På grund av tekniska problem är fakturan försenad. Du behöver inte ringa till kundtjänst.

Döp Torget!

Insamlingen är nu avslutad. Alla förslag som lämnats in kommer namnberedningen tillsammans med referensgruppen gå igenom innan förslag på namn går vidare för antagande i nämnden under våren.

Torget i centrum heter formellt sett idag bara Torget, men har sedan slutet av 80-talet kallats Möjligheternas torg. Fullmäktige beslutade redan 2016 att en process med namngivning av Torget ska påbörjas när Sara kulturhus invigts.

Namngivning regleras av FN:s namnorgan, kulturmiljölagen samt lokala beslut om god ortnamnssed och ska uppfylla följande:

  • Namnet ska vara unikt och lätt att uttala och stava
  • Namnet ska inte väcka anstöt
  • Vedertagna namn ändras inte utan starka skäl
  • Namn stavas, oftast, enligt vedertagna regler
  • Namnsättning med personnamn bör ske vid nyanläggning och inte efter nu levande personer

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen