Den internationella Modersmålsdagen

Den internationella Modersmålsdagen, International Mother Language Day, inleder minoritetsveckan 2021.
Avdelning Förskola, utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun anordnar en minoritetsvecka 21 februari – 1 mars 2021. Modersmålsdagen är dagen för språklig mångfald och språkundervisning.

Modersmålsdagen, instiftades 1999 med syftet att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Det har vuxit fram ökande medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv kan vi läsa på unesco.se.

Modersmål i förskola
Skollagen 8 kap. 10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Genom de dagliga aktiviteterna ska de ges möjlighet att använda både svenska och sitt modersmål.  Förskolans arbete med att stödja barnets språkliga utveckling på modersmålet kallas för modersmålsstöd. Modersmålsstödet kan ges på olika sätt och det ska inte förväxlas med modersmålsundervisning som ges i grundskolan åk 1-9. Från årskurs 1 finns det möjlighet att ansöka om modersmålsundervisning.

Modersmål i förskoleklass
Skollagen 9 kap. 10 § Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Genom de dagliga aktiviteterna ska de ges möjlighet att använda både svenska och sitt modersmål.  Förskoleklassens arbete med att stödja elevens språkliga utveckling på modersmålet kallas för modersmålsstöd. Modersmålsstödet kan ges på olika sätt och det ska inte förväxlas med modersmålsundervisning som ges i grundskolan åk 1-9. Från årskurs 1 finns det möjlighet att ansöka om modersmålsundervisning.

Modersmål i grundskolan
Skellefteå kommun erbjuder modersmålsundervisning i årskurs 1–9. Undervisningen bedrivs efter kursplanen för modersmål i svenska skolans läroplan, LGR 11, ditt barn måste ha grundläggande kunskaper i språket eftersom eleven ska behärska sitt modersmål för att ha rätt att delta i undervisningen. Med grundläggande kunskaper menas att ditt barn måste kunna följa med aktivt i undervisningen, förstå enkla muntliga instruktioner och kunna delta i samtal om vardagsnära ämnen.
För barn tillhörande nationella minoriteter som vill läsa finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska har utökad rätt till modersmålsundervisning och det finns två kursplaner för dessa språk. Modersmål som första språk som kräver att eleven talar sitt modersmål och modersmål som andra språk där det inte finns krav på förkunskaper.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-02-19