Detaljplan för kvarteret Oxen, Centrala stan

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Oxen i Centrala stan, drygt 60 meter från torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra lokaler med centrumverksamhet (butiker, kontor etc) samt bostäder.

Här finns planen utställd för granskning 26 juni - 3 augusti 2020:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Ordinarie öppettider: måndag–fredag 07.00–17.30
Avvikande öppettider: v 26–32, måndag–fredag 08.00–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 3 augusti 2020. Skriv ner dem och skicka till:

Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Uppge ärendenummer 2019-1894, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Detaljplanen beräknas gå till bygg- och miljönämnden för antagande den 27 augusti 2020.

Har du frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00

 

Här befinner vi oss i planprocessen
Granskning i planprocessen.

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-07-20