Alkoholmissbruk är ett stort samhällsproblem och innebär stort lidande för individer och deras familjer. Digitala hjälpmedel har utvecklat Skellefteå kommuns stöd inte minst när det handlar om friheten för individer att kunna leva sitt vardagsliv.

Previct är en digital produkt som består av en alkomätare, en mobilapp och en webbaserad portal. I Skellefteå kommun erbjuds Previct som ett komplement till stöd och behandling av alkoholmissbruk.

Tanken med Previct är att man blåser i en alkoholmätare vid bestämda tidpunkter. Samtidigt tar man en bild på sig själv med telefonen, och datan laddas upp till en webbportal. Alkomätaren är liten och enkel att ha med sig. Därmed blir det lätt för individen att leva som vanligt, med jobb, familj och fritid.

Previct, Annica Arnqvist

– Individen får låna alkomätare och smart telefon gratis. Man gör upp med sin socialsekreterare när man ska blåsa, säger Annica Arnqvist, som är systemutvecklare på socialkontoret.

Har man inte druckit visas en glad symbol. Om resultatet visar att man har alkohol i utandningsluften får man en röd gubbe och blir uppmanad att blåsa igen. Socialsekreteraren kan följa upp resultatet och agera snabbt om det visar sig att man druckit.

– Man får en kontroll på sitt eventuella alkoholintag, säger Annica Arnqvist.

I den webbaserade portalen finns också möjlighet att skriva dagbok, samt svara på vecko- och månadsfrågor.

Flera av de som använt Previct har berättat att de minskat sin konsumtion eller helt slutat


Previct blir en trygghet för alla inblandade, menar hon.

– Både personen och socialsekreteraren kan se mönster och därigenom bryta dem.

I Skellefteå kommun har man främst använt Previct i barnfamiljer där det kommit in anmälningar om att barnen far illa. Resultaten har hittills varit goda.

– Flera av de som använt Previct har berättat att de minskat sin konsumtion eller helt slutat, då har det fått den effekt vi vill, säger Annica.

– Det hjälpte mig att hålla uppe motivationen, säger en av användarna.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska