Med den digitala modulen Lifecare meddelanden är det enkelt att som individ skicka meddelanden till sin socialsekreterare.

– Jag får snabbare återkoppling från min socialsekreterare, säger en person som använt tjänsten.

Lifecare är ett verksamhetssystem som socialtjänsten i Skellefteå använder för att förenkla vardagen för medarbetare och som hjälper kommunen erbjuda bättre e-tjänster för individer.

Tjänsten Lifecare meddelanden är en modul som gör det möjligt att skicka meddelanden inom systemet. Klienter hos socialtjänsten kan kontakta sin socialsekreterare i pågående ärenden.

Har man en socialsekreterare på ett distrikt, vuxen eller barn och barnfamilj, kan man kommunicera via mina meddelanden, men inte se beslut och dokument om inte socialtjänsten väljer att skicka detta med meddelandetjänsten.

Enkelt

Inloggning görs via kommunens hemsida där man legitimerar sig med Bank-id. Efter inloggning är det också enkelt att följa ärenden som rör ekonomiskt bistånd på ett överskådligt sätt.

Man kan snabbt komma i kontakt med sin socialsekreterare utan att ringa kundtjänst


– Det är också krypterat. Individer kan skriva information som man inte vill skriva i ett sms eller mejl, säger Annica Arnqvist, systemutvecklare på socialkontoret i Skellefteå.

Säkert

Lifecare meddelanden underlättar också för socialtjänstens medarbetare, som kan kommunicera mellan varandra på ett säkert sätt.

– Vi kan också journalföra kontakterna med klienter på ett enkelt och säkert sätt, säger Annica Arnqvist.

Tjänsten har tagits emot positivt. Några kommentarer från personer som använt tjänsten är:

Jag tycker att min handläggning går snabbare och jag kan se mitt beslut när jag har möjlighet. Jag behöver inte åka in eller skicka min ansökan utan kan göra den när det passar mig.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska