Kommunikationsverktyget Rakel gör ensamarbete under kvällar och nätter säkrare och smidigare i Skellefteå kommun.

– I vår arbetsgrupp använder vi Rakel hela tiden och är väldigt nöjda med det, säger Lisa Granlund som arbetar på Nattpatrull Norr.

Rakel är ett eget kommunikationsnät, som är oberoende av det vanliga mobiltelefonnätet. Det ägs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och används av till exempel polis, räddningstjänst och energibolag. Dessutom är alla Sveriges länsstyrelser, kommuner och regioner anslutna till Rakel. Med Rakel kan kollegor kommunicera, men även larma på ett enkelt sätt.

I Skellefteå kommun används Rakel idag inom vård- och omsorgsavdelningen och på Kultur- och fritidskontoret. Det infördes i samband med att man började med ensamarbete nattetid i hemtjänsten. Senare har även sjuksköterskor börjat använda det nattetid och under jourer.

Verktyget visade sig också vara mycket användbart under corona-pandemin och är ett verktyg för att bygga Skellefteå kommuns beredskap i händelse av krig eller kris.

Drygt 40 terminaler

Totalt finns drygt 40 terminaler inom vård och omsorg. Det finns också ett antal terminaler som används inom Kultur- och fritidskontoret, där bland annat vaktmästare ensamarbetar i ishallar och i skidbackar.

Krypterat

All information i Rakel är krypterad, och därmed kan medarbetare på ett säkert sätt prata om personuppgifter när det finns behov av det.

– Det är ett smidigt sätt att kunna hålla kontakten med varandra under arbetspasset, bara en enkel knapptryckning och de andra hör vad jag säger. Vi använder headset så det är säkert för sekretessen hemma hos individerna eftersom det bara är jag som hör vad som sägs i Rakel, säger Lisa Granlund.

– Medarbetarna är jättenöjda med att kunna ha Rakel. Dels som en trygghet när det gäller larmdelen, men också den snabba kommunikationen. Det är så enkelt. Vissa använder Rakel mer än mobiltelefonen, säger Michael Stiglund.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska