Skellefteå kommun har installerat wifi på alla boenden inom socialkontoret. Det kan låta enkelt men har inneburit en stor teknisk utmaning – och möjligheter för nya, effektiva arbetssätt.

– Vi ser det som en nödvändighet ifall våra medarbetare ska kunna jobba mobilt och jobba över stora ytor, säger Michael Stiglund, utvecklare på Vård- och omsorgsavdelningen.

Allt började med projektet Sätt ljus på natten. Efter rapporter om missförhållanden på ett demensboende i Norrbotten, gav Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommunerna i uppdrag att se över hur verksamheten på boendena fungerade nattetid.

Skellefteå kommun startade ett projekt på Vård- och omsorgsboendet Dammen, där medarbetarna fick önska förbättringar i form av ny teknik.

– Syftet var att se hur vi kunde förändra arbetssätten för att det skulle bli bättre för medarbetarna, men också ge en högre kvalitet för de som bor på äldreboendet, säger Michael Stiglund.

Arbetet resulterade i ändrade arbetssätt och ny teknik som gav nöjdare individer och en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Bland annat började man utforska möjligheten att jobba med sensorstyrda trygghetskameror, där personalen kan göra händelsebaserad individuell tillsyn digitalt.

Tjej som tittar på en mobiltelefon och har handen på halsen

Bosse Gise "åker skidor i USA". Bakom honom syns Michael Stiglund, utvecklare på vård- och omsorgsavdelningen.

Krav

De nya arbetssätten ställde krav på den tekniska infrastrukturen på boendet.

– Vi ville möjliggöra för personalen att inte vara fast i arbetsstationer, utan att kunna jobba mobilt, med mobiltelefonen och att alltid kunna ha en uppkoppling mot nätverket, säger Michael.

Det stod klart att bra wifi var en nödvändighet. Men att installera det visade sig vara lättare sagt än gjort.

– Vi trodde att det skulle vara lika enkelt som i hemmiljö. Så enkelt var det inte. Vi fick fel sorts nät, ett gästnät som personalen behövde logga in på en gång i halvtimmen.

Tappade uppkoppling

Till sist fick man ett riktigt bra wifi med accesspunkter på plats. Men problemen slutade inte där.

– Personalen tappade uppkoppling, apparna hängde sig. I grund och botten hade vi inte räknat med att det skiljer sig mellan att använda en laptop och en mobiltelefon på wifi-nätverk, säger Michael.

En laptop och en smartphone fungerar nämligen på olika sätt när det gäller växling av accesspunkter.

– En mobiltelefon är gjord för att hålla sig kvar så länge som möjligt i den uppkoppling den har. Det ställde till problem i början, säger han.

Till sist löstes problemen, och idag används tekniken fullt ut på Dammen.

– Det funkar jättebra, säger Michael.

Tekniken förbättrar personalens arbetsmiljö och arbetssätt och ökar tryggheten hos de boende. Och den bidrar även till upplevelser – när Dagens Nyheter, DN, besökte Dammen i mars 2020 träffade de Bosse Giese, som bor på äldreboendet, med VR-glasögonen på.

– Jag har åkt skidor i USA, det var häftigt. Jag har varit i Skottland och på Irland, då tog jag en sväng förbi London på vägen hem. Jag har testat fiske också, men det var sådär, berättade han för DN:s reporter Länk till annan webbplats..

Tas i bruk 2021

Dammen har fungerat som ett referensboende. Under arbetets gång har kommunerna fått nya pengar till välfärdsteknik. I samband med det togs beslut på socialkontoret att utrusta alla Skellefteå kommuns boenden inom socialkontoret med wifi. Tekniken kommer att tas i bruk under 2021.

Michael Stiglund är stolt över det arbete som har gjorts.

– Det är jättekul. Dels när man ser vilken skillnad vi kan göra för de individer vi är tillför. Vi kan förändra våra arbetssätt och jobba närmare de boende. Dessutom kan vi minska stressen och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Digitaliseringen minskar sjukskrivningarna

Förändrade arbetssätt och ny teknik ger nöjdare kunder och en förbättrad arbetsmiljö för personalen. På Vård- och omsorgsboendet Dammen i Skellefteå har man även sett att antalet sjukskrivningar minskade efter att man började arbeta med digitaliseringsprojektet 2017. Illustrationen nedan visar minskningen av sjukfrånvaro från 7,3 procent år 2017 till 4,2 procent året därpå. Källa: Skellefteå kommun.

pyramider som visar minskade sjukskrivningar

Upphandling av välfärdsteknik

Projektet på Dammen ligger till grund för en stor upphandling av välfärdsteknik som Skellefteå kommun nyligen har genomfört. Skellefteå är först i Sverige med en upphandling av det här slaget, som omfattar hela socialkontoret och inte bara enskilda avdelningar. Upphandlingen blev klar under 2020.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska