Säkert, enkelt, smidigt. Det digitala läkemedelssystemet Appva har revolutionerat läkemedelshanteringen i Skellefteå kommun.

– Det absolut bästa är att vi får koll, säger Michael Stiglund, utvecklare på Vård- och omsorgsavdelningen.

Appva är ett digitalt system som har koll på allt vad läkemedel innefattar – från delegering och läkemedelslistor till signering. Sjuksköterskorna har tillgång till systemet och kan hämta uppgifter från den nationella läkemedelsförteckningen, Pascal, för att sedan lägga in dem i systemet.

Medarbetarna, exempelvis i hemtjänsten, har i sin tur en app i mobilen, där de ser vilka individer de ska besöka, tider de ska ha läkemedel, instruktioner om hur läkemedlet ska tas, och en signeringsfunktion.

Signerar i appen

Efter att medarbetaren gett läkemedlet, signerar han eller hon i appen. All information går då till systemet. Om något missats kommer det en varning till en sjuksköterska.

– Om man jämför med vad vi hade innan, så var det papperslistor överallt. Man gick runt med sådana listor i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. Sen signerade vårdpersonalen på ett A4-papper. Det blev otroligt rörigt. Man hade inte så mycket koll, säger Michael Stiglund.

Positiv upplevelse

Det digitala systemet testades först på vård- och omsorgsboendet Dammen, som en del av projektet Sätt ljus på natten. Något som blev en positiv upplevelse.

– Medarbetarna på boendet tyckte att det var jättebra, och sjuksköterskorna också. Vi fick bort nästan alla läkemedelsavvikelser, säger Michael.

Det blir säkert för den enskilde individen, och det är dem vi är till för

Skellefteå kommun använder i dag Appva inom hela Vård och omsorg samt Stöd och service.

– Det blir säkert för den enskilde individen, och det är dem vi är till för. Det blir också säkert för vårdpersonalen att hantera läkemedel. Och lättare för sjuksköterskorna att ha koll på delegering.

Tidsbesparing

Appva innebär också en stor tidsbesparing.

– Det underlättar otroligt mycket för sjuksköterskorna. De slipper springa ut med papper. De sparar jättemycket tid. Jag hör bara positiva saker om appen, säger Michael.

Han berättar att införandet av Appva är en del i det tankesätt man jobbar med i hela Skellefteå kommun.

– Det går hand i hand med hur vi tänker kring digitalisering, men även säkerhetsaspekter och kvalitet. Det ska vara en bra säkerhet för de vi är tillför. Det tycker jag verkligen att Appva gör, säger Michael Stiglund.

Michael Stiglund, utvecklare vård och omsorgsavdelningen

Appva kommer att breddinföras inom Skellefteå kommun, berättar Michael Stiglund.

Tips för dig som vill införa Appva

  • Lös mobilfrågan till medarbetarna. Vård- och omsorgsavdelningens ledningsgrupp fattade tidigt beslut om att införa personliga arbetsmobilen i hela Vård- och omsorgsavdelningen, vilket har underlättat införandet av Appva.
  • Viktigt med utbildning. När systemet ska införas är det viktigt med grundlig utbildning för medarbetare. I Skellefteå kommun breddinfördes systemet mitt under covid-19-pandemin, något som gjort att man fått hitta alternativa sätt för att utbilda.
  • Ta höjd i avtal för breddinförande. I avtalet med Appva har Skellefteå kommun en licens som är skriven på kommunnivå. Det innebär att även Individ- och familjeomsorgen och Stöd och service har möjlighet att nyttja avtalet.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska