Ett nytt samverkansprojekt där Skellefteå kommun ingår ska få relationer att funka för individer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Bland annat ska man utveckla en social app som ska vara som ska vara tillgänglig, trygg och användbar.

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/ intellektuell funktionsnedsättning (FUB) arbetar för att målgruppen ska kunna leva ett gott liv.

FUB Uppsala län har fått stöd från Arvsfonden för projektet Relationer som funkar. Ett nationellt projekt där Skellefteå kommun blivit inbjudna tillsammans med några andra kommuner, regioner, föreningar, studieförbund, företag och myndigheter.

Nära relationer

Projektet handlar om nära relationer för individer med intellektuell funktionsnedsättning och i viss mån även individer med autism. Tanken är att underlätta för målgruppen att skapa, bygga och underhålla nära, självvalda relationer. Att utveckla fler sätt att lära känna personer som är intresserade av samma saker, och att få möjlighet att umgås med dem man själv har valt.

– Många individer i vår verksamhet har nedsatt förmåga att få relationer att fungera, av flera olika anledningar, säger Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Socialkontoret.

Vi vill underlätta för målgruppen att skapa, bygga och underhålla nära, självvalda relationer

Goda levnadsvillkor

Projektet vill ta reda på vad goda levnadsvillkor betyder för målgruppen som får stöd idag, och sedan utgå från det, med utgångspunkten att de nära relationerna är avgörande för ett gott liv. Under projektet kommer man att skapa en slags tankesmedja med erfarenhetsexperter från målgruppen, och utifrån det designa om och utveckla nytt, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt till att skapa, fördjupa och vårda de nära relationerna.

Ett exempel på något som ska utvecklas är en social app, som ska vara riktigt tillgänglig, trygg och användbar. Tack vare den hoppas man kunna bryta en del av målgruppens stora digitala utanförskap som har blivit smärtsamt tydligt under det senaste året, när allt fler kontakter har blivit digitala.

Många vill exempelvis ha en möjlighet att gå ut på dejt och vissa söker upp på dejtingsidor men tyvärr är mycket av det sociala samspelet svårt att förstå, känns otryggt och många hamnar snett. En del väljer att ha dåliga relationer hellre än att vara ensam. Det finns ett starkt behov av tillgängliga mötesplatser för målgruppen.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska