På vilket sätt kan man som individ på boenden, inom hemtjänsten eller inom stöd och service ha nytta av ett GPS-armband? Det har Skellefteå kommun undersökt under de senaste åren. Det har visat sig att tekniken kan ge större frihet, trygghet och självständighet. Nu planerar man för att utöka möjligheten.

– Det är en stor trygghet för både den som använder den, men även för mig som anhörig, säger Anna-Britta Lundberg i Skellefteå.

Verksamhetsutvecklare Lisbeth Johansson menar att testerna med GPS har fungerat bra.

– Det ger en känsla av självständighet för individer som exempelvis tycker om att vara ute och gå. Har individen inte kommit hem finns det möjlighet att se var han eller hon är. Det blir mindre oro för anhöriga och medarbetare, konstaterar hon.

Möjlighet till fysisk aktivitet

GPS ger också större möjlighet till fysisk aktivitet.

– Finns det en oro för att det ska hända något ökar risken att individen rör sig mindre utomhus. Med GPS kan vi trygga individen och de runtikring så att individerna kan bibehålla eller öka sin rörelsefrihet, säger Lisbeth.

Anna-Britta Lundberg är anhörig till en person som fått prova GPS. Hon är hittills mycket positiv.

– Det vore suveränt bra om kommunen kunde erbjuda den tjänsten när en person har svårt med sin orienteringsförmåga, säger hon.

Beslutsstöd för samtycke

Det finns också utmaningar med tekniken. Målgruppen för GPS är ofta de som har en kognitiv svikt alternativt kognitiv funktionsnedsättning.

– Samtyckesfrågan är lite knepig och vi har därför tillsammans med verksamheten och vår förvaltningsjurist bland annat tagit fram ett beslutsstöd som hjälp, säger Lisbeth.

Handlingsplan

Det finns också andra praktiska frågor att fundera över. Hur man gör med samtycke, vilka risker det finns och hur man bäst löser problem som kan uppstå.

– Hur ska vi till exempel lyckas möta upp dig om du gått väldigt långt? Det är en av frågorna som vi funderar kring hur vi ska lösa. Hittills har vi löst det genom att inventera kontaktnätet och göra en handlingsplan, tex genom samarbete mellan medarbetare och anhöriga, säger Lisbeth Johansson.

Checklista GPS

Checklista GPS

  • Tänk igenom fallgroparna innan ni börjar. Vad finns det för risker, hur trafiksäkert är det? Hur är det fysiska måendet hos individen? Är det stor fallrisk? Det är bra att man hjälps åt, både socialtjänst och hälso- och sjukvård för att få en helhetsbild.
  • Hur gör vi med samtycket? Skellefteå kommun har tagit fram ett speciellt beslutsstöd när man ska fatta beslut om att använda teknik inom målgruppen som har nedsatt beslutningsförmåga, exempelvis kognitiv funktionsnedsättning.
  • Våga prova! Testa först i liten skala. Kom ihåg – det finns inga hundraprocentiga lösningar när det gäller teknik. Saker kan alltid hända längs vägen.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska