I Skellefteå kommun har ett aktivt och systematiskt arbete med nyttorealisering påbörjats. Det innebär att säkerställa och optimera nyttan med förändringar som görs i verksamheterna. Det gäller inte minst när Vård- och omsorgsavdelningen ska investera i, och implementera, ny teknik.

– Den stora vinsten för individerna i kommunen är att vi får ut mer av varje skattekrona, säger Helen Moritz, ekonom.

Nyttovärderingen ska rimma med kommunens mål. Just nu handlar mycket om digitalisering och trygghetsskapande teknik, berättar ekonomen Helen Moritz.

– Vi behöver ta reda på alla kostnader för tekniken.

Men lika viktigt är att veta: Vad kommer det att kosta om vi inte gör det här?

– Det är ett sätt att prioritera. Vi värderar nyttor och ser hur angeläget något är, säger Marie-Anne Bertin, ekonom på Socialkontoret.

”Inte bara kalkyler”

Att exempelvis implementera ett nytt IT-system är en ren kostnad om den inte används eller används på fel sätt. Därför är det viktigt att identifiera och värdera nyttan och följa upp den för att se till att den realiseras.

– Man kanske behöver också förändra arbetssätt för att kunna nå den önskade nyttan. Nyttorealisering handlar inte bara om kalkyler men också mycket om förändringsledning och krävs engagemang från hela organisationen, säger Marie-Anne Bertin.

”Som curling”

Marie-Anne och Helen tar en liknelse till hjälp för att beskriva arbetet med nyttorealiseringen i kommunen: Det är som curling, säger de.

– Det börjar ofta med ett projekt i en verksamhet. Projektet är klotet, sen är det alla vi andra runt om som ska sopa och se till att det landar rätt, säger Marie-Anne Bertin.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska