Träning för ett vuxenliv på egna villkor – med digitala och analoga stöd. En träningslägenhet i Skellefteå skapar nya möjligheter för både unga och äldre ungdomar med funktionsnedsättning.

– Det är roligt att vara här, allt man kan tänkas behöva såsom hjälpmedel, planering och så vidare finns. Det är givande, man ser saker man kan komma att behöva i framtida boenden som man inte förstod innan, berättar John, som tränat i lägenheten.

Tanken på en träningsmiljö där unga kan öva på sina förmågor för vuxenlivet har funnits en längre tid i Skellefteå kommun. 2017 fattades beslut om att skapa just en sådan möjlighet i anslutning till ett korttidsboende för unga med funktionsnedsättning som har beslut om korttidsvistelse.

– Det som är bra med att träna i lägenheten är att enkelt kunna lägga upp en plan för dagen med hjälp av alla hjälpmedel. Man får bättre insikt i vad man behöver när man själv ska flytta, sådant som man inte tänkt på tidigare, säger John.

Lägenheten erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att utforska teknik och alternativa arbetssätt som förbereder dem inför ett vuxenliv på egna villkor. Den är fylld med såväl digitala som analoga stöd som kan vara ett sätt att öka självständigheten inför att man ska flytta hemifrån.

Röd tråd

Först var tanken att lägenheten skulle finnas för målgruppen ungdomar mellan 18 och 25 år. Men med tiden visade det sig att även yngre ungdomar/barn var intresserade av att använda lägenheten, och målgruppen breddades till att även inkludera dem. Lägenheten ligger i ett korttidsboende för yngre ungdomar.

Carina Norman, som varit projektledare för träningslägenheten förklarar vidare:

– Det finns en röd tråd att följa från liten till vuxen. Den yngre målgruppen kan träna på ett mer på ett lekfullt sätt, göra ”mellis” och bjuda en kompis. De vuxna kan öva på ekonomi och andra vardagsaktiviteter som till exempel att laga middagar.

Medarbetarna delaktiga

Medarbetare från varje korttidsverksamhet har varit delaktiga i arbetet med träningslägenheten från början.

– Det handlar om att forma nya arbetssätt och skapa nya rutiner, grundat i metodkunskap, säger Carina.

I projektet har man också haft en fokusgrupp med ungdomar med funktionsnedsättning.

– De har varit värdefulla i arbetet, för att hitta de situationer där behöver man stöd, säger Carina.

Lägenheten stod klar under sensommaren 2018. Först körde man igång med den äldre målgruppen, för att sedan koppla på den yngre.

Sätter egna mål

Ungdomarna får träna på olika moment som personalen ser att de har behov av. Alla personer som har en stödinsats har även en egen genomförandeplan. Ungdomarna ska sätta egna mål och vara delaktiga i att planera träningen.

Lägenheten funderar också som en plats för inspiration för andra arbetsgrupper som inte jobbar specifikt med ungdomar med funktionsnedsättning.

Hittills har lägenheten varit mycket uppskattad, berättar Carina.

– Jag tycker att det här känns jättebra. Det enda som är synd är logistiken för den äldre målgruppen. De måste åka en bit för att komma hit, och det blir lite svårare att hantera, säger hon.

Exempel på stöd i träningslägenheten

  • Att klä sig efter väder kan vara en utmaning för många av verksamhetens ungdomar. Tidigare har man jobbat med analoga bilder. Nu finns en app, som är kopplad mot SMHI, som visar vilket väder det är och vilka kläder som passar för dagen.
  • I träningslägenheten finns många andra fiffiga appar att testa. Det handlar bland annat om stöttning kring ekonomi och att planera måltider.
  • Ibland är det svårt att skapa struktur i vardagen. Att försöka hålla ordning tar mycket energi och medför att man ofta blir stressad och orolig. I träningslägenheten finns en digital skärm som fungerar som ett tids- och planeringshjälpmedel som man hänger upp på väggen. Skärmen stödjer med att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter som är bokade under dagen, veckan och månaden. Den ger tydliga påminnelser och även hjälp med till exempel checklistor och stöd på distans.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska