Med en läkemedelsgivare kan en individ få stöd och påminnelser att ta sin medicin, och därmed större möjlighet till ett mer självständigt liv.

Läkemedelsgivaren är en robot som laddas med individens medicin, paketerad i ApoDos-rullar. Den läser av att rätt individ får rätt medicin och påminner när det är dags att ta den.

– Du får ett stöd i hur du ska göra. Missar du att ta ut läkemedlet så påminner den under en viss tid efter din läkemedelstid. När den tiden har gått går det larm till medarbetarna, att den här individen har missat att ta sitt läkemedel, säger Lisbeth Johansson, verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg.

Äldre dam sitter vid ett fönster

Genomförde test

Under 2020 genomfördes test i projektform med läkemedelsgivare. Hittills har femton individer inom Vård- och omsorg och hemtjänst/hemvård provat använda läkemedelsgivare samt tre individer inom Stöd och service/socialpsykiatri.

– Resultaten är så pass bra att vi nu går vidare till nästa steg vilket innebär att ta in samtliga hemtjänst-och hemvårdsområden under 2021, säger Lisbeth.

Ansluten till hemvård

Individen måste vara ansluten till kommunala hemvården för att erbjudas en läkemedelsgivare. Ansvarig sjuksköterska och läkare gör bedömningen om det är lämpligt.

Att individen är motiverad är en viktig del att ta ställning till.

– Själva läkemedelsgivaren är enkel att hantera. Det är fler än man tror som fixar det. Men individen måste vara motiverad att ta läkemedlet. Vi måste vara säkra på att du tar ditt läkemedel när du fått ut det, säger Lisbeth Johansson.

Socialförvaltningen har sedan våren 2021 ett avtal med Evondos och Everon. Breddspridning av läkemedelsgivare planeras att ske under året. Här ingår utbildning och träning av medarbetare och individer som är aktuella för tjänsten. I breddspridningen av läkemedelsgivare, och all annan teknik, är det viktigt med trygg och säker hantering.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska