Med en läkemedelsgivare kan en individ få stöd och påminnelser att ta sin medicin, och därmed större möjlighet till ett mer självständigt liv.

Läkemedelsgivaren är en robot som laddas med individens medicin, paketerad i dosrullar. Den läser av att rätt individ får rätt medicin och påminner när det är dags att ta den.

– Du får ett stöd i hur du ska göra. Missar du att ta ut läkemedlet så påminner den under en viss tid efter din läkemedelstid. När den tiden har gått går det larm till medarbetarna, att den här individen har missat att ta sitt läkemedel, säger Lisbeth Johansson, verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg.

Äldre dam sitter vid ett fönster

Mer än 100 användare

Under 2020 inleddes de första testerna och under 2022 så passerades en milstolpe när mer än 100 individer hade läkemedelsgivare hemma.

– Införandet kommer att fortsätta, där logistik och behörighetshantering för vårdnära personal är två viktiga frågor för kommande år, säger Lisbeth.

Ansluten till hemvård

Individen måste vara ansluten till kommunala hemvården för att erbjudas en läkemedelsgivare. Ansvarig sjuksköterska och läkare gör bedömningen om det är lämpligt.

Att individen är motiverad är en viktig del att ta ställning till.

– Själva läkemedelsgivaren är enkel att hantera. Det är fler än man tror som fixar det. Men individen måste vara motiverad att ta läkemedlet. Vi måste vara säkra på att du tar ditt läkemedel när du fått ut det, säger Lisbeth Johansson.

Socialförvaltningen har sedan våren 2021 ett avtal med Evondos och Everon, och breddspridningen av läkemedelsgivare fortsätter. Här ingår utbildning och träning av medarbetare och individer som är aktuella för tjänsten. I breddspridningen av läkemedelsgivare, och all annan teknik, är det viktigt med trygg och säker hantering.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska