Skellefteå har som första kommun i landet lyckats med en förvaltningsövergripande upphandling av välfärdsteknik.

– Vi får tillgång till ny teknik som stöttar individen att kunna vara mer självständig. Det finns stora möjligheter att klara sig själv och leva livet bäst möjligt med stöd av tekniken, säger Michael Stiglund.

Det stora arbetet med upphandlingen av välfärdsteknik tog sin början 2017 när kommunen skulle upphandla nya larmsystem. Man gjorde en funktionsupphandling där man beskrev funktionerna man efterfrågade av leverantörerna. Men upphandlingen fick avbrytas.

– Vi insåg att vi inte fått det vi efterfrågat, säger Michael Stiglund, utvecklare på Vård- och omsorgsavdelningen.

Omtag

Man gjorde då ett omtag och satte ihop ett team med många olika kompetenser: Välfärdstekniker, IT-kompetens, kompetens från inköp, kommunens larmchef samt kompetens från Stöd och service.

– Vi kallade sedan alla leverantörer till en ”Request for information”. Vi ville att de skulle visa de senaste lösningarna. Vad finns på marknaden i dag och vad kommer finnas imorgon? Vi fick feedback på den avbrutna upphandlingen. Marknaden var inte riktigt redo för en sådan upphandling. Man visar ofta de billigaste produkterna.

Utifrån träffarna gick man tillbaka till ritbordet.

– Vi gjorde om vår kravställan i anbudsunderlaget. Till viss del var kravställan det samma. Men vi valde att förtydliga våra krav, jag väljer att kalla det en riktad funktionsupphandling.

Bra underlag

Framgångsfaktorn har varit att vara väldigt tydlig med vad man efterfrågar, säger Michael Stiglund.

– Tack vare teamet som vi satt ihop lyckades vi få ett väldigt bra anbudsunderlag som vi kunde skicka ut.

Bland annat ville man endast ha en enda leverantör.

– Vi ville ha samma larmsystem både inom särskilt boende och ordinärt boende, men även inom Stöd och service och Individ- och familjeomsorgen.

Samma system

Det vinnande anbudet blev just ett sådant, där kommunen har en enda leverantör.

– Det är samma system oavsett boendeform. Hela förvaltningen har samma system. Det öppnar upp för samarbete på ett helt annat sätt än tidigare. Vi ville bygga bort ”stuprören” som vi haft mellan avdelningarna. Vi har försökt ha ögon för hela förvaltningen hela vägen, säger Michael Stiglund.

Intresset från andra kommuner är stort, berättar Michael Stiglund.

– Skellefteå kommun är den första kommun som lyckats med en stor förvaltningsövergripande upphandling på det sättet som vi har gjort det. Många hör av sig för att ta del av hur vi gjort.

Se vår föreläsning om upphandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska