Skellefteå kommun har de senaste åren arbetat med att gå från grupptelefoner till personliga arbetsmobiler för medarbetare inom Vård och omsorg. Det gör arbetet på vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänst enklare, säkrare och skapar större självständighet och trygghet för individen.

– Det är viktigt att skapa förutsättningar att kunna använda sig av teknik i telefonen som utgår ifrån individens perspektiv för att kunna leva livet hela livet och arbetsglädje för medarbetare, säger Ejja Häman Aktell avdelningschef Vård och omsorg.

Processen att gå från grupptelefoner till personliga arbetsmobiler inom vård, omsorg och stöd i Skellefteå kommun startade i hemtjänsten redan 2012, då medarbetarna började använda personliga telefoner med gott resultat.

Med tiden började även utmaningarna med grupptelefoner att uppmärksammas på vård-och omsorgsboenden. Det handlade bland annat om att batteritiden inte räckte och att det blev mycket slitage på grupptelefonerna. När Socialkontoret för några år sedan stod inför en stor upphandling av trygghetsskapande teknik beslutade man sig för att göra en större insats för att övergå till personliga arbetsmobiler för samtliga medarbetare.

Vi såg att det kom fler och fler appar och att vi kommer utgå allt mer från mobiltelefonen i det dagliga arbetet. Egentligen bygger alla system på att man har en applikation i mobiltelefonen, säger Michael Stiglund, utvecklare Vård och omsorg.

"Att kommunicera syftet har varit viktigt"

6000 personliga arbetsmobiler

Med erfarenheter av detta har hela socialförvaltningen följt efter, och idag har alla medarbetare i förvaltningen en personlig arbetsmobil. Detta gäller även för återkommande vikarier.

Processen har inneburit att förvaltningen har gått från omkring 3 000 till 6 000 personliga arbetsmobiler. En förändring som har medfört flera insikter och erfarenheter.

– Vi har haft förmånen att bygga en bra relation med IT-enheten. Vi satte oss ner och gjorde en kravspecifikation där vi definierade vad vi behövde när det gäller skärm, minne, surf, support och annat. Och sedan fick vi ett pris på en tjänst för en vård- och omsorgstelefon, säger Kenny Lundström, utvecklare Vård och omsorg.

Ett steg var att ta fram en införandeplan tillsammans med IT-enheten. Utrullningen påbörjades 2019, och det har funnits flera utmaningar i förändrade arbetssätt under resans gång.

– Många medarbetare tycker att det är jättebra att man har fått en personlig telefon, medan vissa har ställt sig frågande till varför vi gör det här. Att kommunicera syftet har varit viktigt.

Det har också varit stor skillnad mellan medarbetare när det gäller teknikvana.

– Därför har vi pratat med de vård- och omsorgsnära medarbetarna och förstått behovet av utbildning, säger Michael Stiglund.

– Vi uppmuntrar att man ska använda telefonen och utforska den, och det är också okej att använda den privat, säger Kenny.

Högre patientsäkerhet

Idag ser Kenny och Michael stora fördelar med det nya arbetssättet – såväl för medarbetare som för individer. Patientsäkerheten blir högre med aktuella data direkt i mobiltelefonen. Idag görs en stor del av det dagliga arbetet med hjälp av telefonen. Det handlar bland annat om larm, tidsregistrering, läkemedelssignering, digitala lås, verksamhetssystem, scheman och sjukfrånvaro.

– Som medarbetare har jag en enhet som jag kan anpassa utifrån mig och mina förutsättningar. Inloggningar till system blir betydligt enklare. Det blir också en ökad säkerhet. Om jag tappar telefonen eller att den blir stulen, så kan IT-enheten rensa hela telefonen på distans.

Kenny och Michael beskriver också mobiltelefonen som en möjliggörare.

– Det är en nödvändig infrastruktur för att kunna komma vidare i digitaliseringen. Det innebär i sig många fördelar för individen då vi kan nyttja fler digitala system. På så sätt kan individen bli mer självständig och slipper till exempel bli störd på natten.

Länk till seminariet där Skellefteå kommun berättar om sitt införande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


– Vi såg att det kom fler och fler appar och att vi kommer utgå allt mer från mobiltelefonen i det dagliga arbetet, säger Michael Stiglund, utvecklare Vård och omsorg.

Vill du veta mer?

Michael Stiglund

Utvecklare på vård- och omsorgsavdelningen

michael.stiglund@skelleftea.se

Kenny Lundström

Utvecklare på vård- och omsorgsavdelningen

kenny.lundstrom@skelleftea.se

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska