Innovativa digitala lösningar som kan skapa större frihet för äldre. Det är fokus för BI Nordic och Mevia, två partners i projektet Internet of Things inom vård och omsorg.

Ibland händer det att individer missar att ta sina läkemedel. Samtidigt lägger hemtjänsten resurser på att räcka fram läkemedel till individer som skulle kunna klara att ta sin medicin helt själva.

Mer frihet för individen

Göteborgsbaserade Mevia jobbar med följsamhet i medicinering och vill hitta lösningar för att både skapa mer frihet för individen och avlasta äldreomsorgen.
– Vi vill stötta individerna att ta sin medicin i rätt tid och på rätt sätt, säger företagets vd Jesper Hassel.

I projektet har Mevia testat några olika koncept för att mäta och logga data för när individer tar sina läkemedel. Man har bland annat mätt de klassiska dosförpackade läkemedlen. Tekniken bygger på konduktiva kretsar. När läkemedelspåsen rivs upp bryts kretsen, och användningen kan då mätas.
– Vi använde också en annan lösning i projekten, en uppkopplad dosett som man kan packa med de läkemedel man redan har, säger Jesper Hassel.

Jesper beskriver projektet som lärorikt.
– Det finns en stor komplexitet i ett sånt här projekt. Det har varit väldigt intressant att se hur det kan funka. Grundtanken med det vi försöker åstadkomma i projeketet är fantastisk, säger han.

Mevia dosett

Mevias dosett är utrustad med kretsar, när påsen öppnas bryts kretsen och användningen kan mätas.

Ska upptäcka avvikelser

Skellefteåbaserade BI Nordic är en annan partner i projektet. Företaget arbetar med att ta fram modeller för aktiviteter i hemmiljö. Man studerar exempelvis vad som är en normal morgonrutin för en individ, och försöker sedan hitta avvikelser.

Både långsiktiga och kortsiktiga förändringar har studerats. Ett utmanande arbete, berättar Anders Hedlund på BI Nordic.
– Storskalig datainsamling är svårt. Utmaningen är att hitta det gemensamma och hålla det homogent för att det ska skala över flera installationer och tid, utan att tappa i detaljerna, säger han.

Anders Hedlund säger att bredden på kunnandet har varit stort hos alla inblandade parter.
– Väldigt inspirerande och otroligt lärorikt att få verka i en miljö och en typ av data som inte studerats på det här sättet tidigare i så här stor skala och över så lång tid.

Fler erfarenheter från projektet

Fler erfarenheter från projektet