Med hjälp av artificiell intelligens ska maskiner lära sig att larma när något inte är som vanligt hemma hos en individ. Tekniken bygger på analys av data.
– Det här kommer att behövas i framtiden, både för individer och för äldreomsorgen, säger Zahra Shahid, doktorand i distribuerade datorsystem vid LTU.

Under två års tid har data från 13 hem i Skellefteå tolkats. Det handlar om att hitta metoder för att träna datorer att upptäcka och lära sig regler för att lösa en uppgift.
– Vi analyserar datan som kommer in från hemmen med hjälp av maskininlärning. Vi tittar på deras dagliga rutiner, till exempel hur de rör sig mellan olika rum, när de lämnar hemmet och kommer tillbaka, säger Saguna Saguna, universitetslektor i distribuerade datorsystem vid LTU.

Sensordatan som kommer in till plattformen är från början bara siffror


Sen gäller det att skapa verktyg för att förstå den och kunna använda informationen

– Vi kan bland annat analysera datan genom visualiseringsverktyg, baserat på det kan vi bygga ett system som kan upptäcka avvikelser, säger Zahra Shahid.

Målet för forskarna är att skapa större trygghet för individer och deras anhöriga.
– Om en individ inte kommer in i köket på morgonen eller när den bukar äta, eller inte går på toaletten på lång tid, kan vi skicka ett larm. Eller att meddela en anhörig att allt är bra, säger Saguna Saguna.

Teknik för framtiden

Zahra Shahid tycker att arbetet med projektet har varit mycket lärorikt och hoppas på en fortsättning.
– När jag började jobba med projektet visste jag nästan ingenting om möjligheterna som finns med den här tekniken. För mig som doktorand är det intressant att utforska vad som går att göra. Det är en teknik som kommer att behövas i framtiden, både för individer och för äldreomsorgen, säger hon.

Fler erfarenheter från projektet

Fler erfarenheter från projektet