Anders Jonsson är installationsledare på Support och lokaler, en av de kommunala förvaltningar som deltar i GIOTIS-projektet. Utifrån erfarenheter av digitala styrsystem för övervakning av kommunala fastigheter är uppgiften nu att komma fram till hur resursstyrningen kan optimeras. Målet är att effektivisera arbetet och minska energikostnaderna, något som gynnar både organisationen och medborgarna.

Enligt Anders Jonsson handlar digital kompetens inom fastighetsautomation framför allt om att förädla data och använda den för att hitta innovativa lösningar som använder resurserna bättre. Övervakning av fastigheter som inte är uppkopplade till det befintliga styrsystemet har länge byggt på så kallad rondering, där personal åker runt och kontrollerar fastigheter utifrån ett schema, snarare än utifrån konkreta behov.

– Vi behöver effektivisera arbetet och eliminera risker. Många av kommunens fastigheter är uppkopplade till vårt befintliga system, men inte alla. De som inte är uppkopplade larmar inte hos oss vid avvikelser, de som är uppkopplade är beroende av nätverksswitchar som kan slås ut vid strömavbrott, säger Anders Jonsson.

Började med LoRaWAN

Förvaltningen för Support och lokaler testar nu nya sätt att mäta temperaturer och övervaka fastigheter med hjälp av IoT. Projektet innebär att driftsäkerheten i systemet kan utvärderas och ger uppslag till nya, kostnadseffektiva lösningar. Tekniken möjliggör också temperaturmätningar i tomma lokaler utan att platsbesök behöver göras.

– Allt började med att vi fick upp ögonen för LoRaWAN, det trådlösa IoT-nätverk som Skellefteå Kraft driver. Vi såg att det kunde finnas smarta användningsområden för oss inom fastighetsverksamheten, såsom övervakning av drift, säger Anders Jonsson.

LoRa står för Long Range, en trådlös digital dataöverföringsteknik och standard som fått spridning över hela världen. LoRaWAN är speciellt utformat för att trådlöst ansluta batteridrivna enheter.

Innovativ samhällsnytta

Om testen faller väl ut kan tekniken användas i alla kommunala fastigheter. En betydande effektivisering som kan spara mycket tid, energi och pengar, och ett exempel på innovativ samhällsnytta, tack vare IoT.

– Testen går från batteridrivna temperaturgivare via LoRaWAN från Skellefteå Krafts IoT-plattform till vår egen plattform och styrsystemen för fastigheterna. Tekniken innebär färre skador på fastigheter, färre onödiga ronderingar av personal samt högre säkerhet på kritiska anläggningar, förklarar Anders Jonsson.

Ett exempel på en sådan anläggning är Skellefteå Kraft Arena.

– Får vi till exempel ett larm om spänningsbortfall för någon viktig enhet på arenan, som gör att isen börjar smälta samma dag som en viktig match ska spelas, får vi med den här tekniken mer tid att agera.

Projektet kommer förhoppningsvis att bidra till att höja den digitala kompetensen och ge nya perspektiv.

– När vi visar resultaten kommer det nog att väcka en hel del idéer i organisationen. Det här är teknik som kan göra verklig nytta i vardagen, samtidigt som vi sparar resurser genom minskad energiförbrukning och smartare använd arbetstid, avslutar Anders Jonsson.

GIOTIS är ett projekt som utförts inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska