En ny temperaturgivare som är placerad bakom chauffören hos Skellefteå Buss visade sig komma till stor användning.

Såväl verkstadspersonal, chaufförer som passagerare kan dra nytta av IoT-sensorn som är uppkopplad mot Skellefteå Krafts nät.

– Det här är ett praktexempel när ny teknik kommer till praktisk användning. Vi ser stora möjligheter med den här tekniken, säger Per Lindfors, gruppchef på Skellefteå Buss.

Vintertid när temperaturen sticker iväg kan det vara en riktig utmaning att hålla rätt temperatur i bussarna.

Det har hänt att temperaturen i vissa bussar rusat iväg till flera minusgrader och då får de enligt avtalet inte köras.

Nattetid när bussarna står parkerade i garaget så jobbas det treskift med underhåll och städning, men att veta vilka bussar som har potentiella felkällor kunde bara upptäckas när chauffören väl påbörjat sin tur på morgonen. Här såg Skellefteå Buss en möjlighet att hinna åtgärda problemet i förväg och rulla ut med varma bussar till invånarnas och chaufförens stora glädje.

Till en början installerades batteridrivna IoT-sensorer som känner av temperaturen i tio av bussarna som ett pilotprojekt för att testas under vintern 2022.

– Resultatet blev så lyckat att det nu finns sensorer installerade i samtliga 79 av bussarna som utgår från Östra navet i lokaltrafiken och är stationerade i Skellefteå. Planen är nu att fördela ut fler sensorer till ytterområdena. Det är en oerhört enkel installation, den fäster med dubbelhäftande tejp på baksidan och sedan är det klart, säger Per.

Temperaturgivarna är kopplade till det trådlösa IoT-nätverk som Skellefteå Kraft driver och går under namnet LoRaWAN. Via en app i telefonen kan man i realtid se temperaturen i alla bussarna, eller via tvätthallens datorer. Det gör att medarbetarna enkelt kan övervaka bussarna kvälls- och nattetid och går temperaturen under +7 grader ljuder ett larm.

– Den som är ansvarig kan utföra en snabb felsökning och ibland kan det bero på att chauffören glömt sätta på värmaren, vilket är snabbt åtgärdat eller så agerar den och byter ut bussen och ser till att den värms upp innan första turen, säger Per.

Sensorerna har även hjälpt verkstadspersonalen i deras arbete.

– Verkstaden har verkligen varit på hugget de gånger det varit ett mekaniskt fel och fått bussarna i rullning igen. Det finns otroligt många felkällor men tack vare sensorn har man lättare kunnat identifiera problemet, så verkstaden ser verkligen stor nytta med sensorerna. Det har blivit mindre strul för alla, menar Per.

Fakta: LoRa/LoRaWAN

LoRa står för Long Range, en trådlös digital dataöverföringsteknik och standard som fått spridning över hela världen. LoRaWAN är speciellt utformat nätverk för att trådlöst ansluta batteridrivna enheter.

GIOTIS är ett projekt som utförts inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska