Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar kopplade till hur skolan påverkas av den eventuella strejken.

Ja, det gäller alla gymnasieskolor i Skellefteå kommun.

På måndag 15 april får eleverna på anpassad gymnasieskola serverad lunch. Rektor på anpassad gymnasieskola informerar elever och vårdnadshavare hur det blir från och med tisdag 16 april.

Nej, närvaroplikten gäller som vanligt för elever i gymnasiet.

Vårt mål är att eleverna ska få sin undervisning som vanligt så att inte varslet om strejk riskerar att påverka deras utbildning.

Nej, varslet om strejk gäller inte lokalvårdare i Skellefteå kommun.

Målet är att frukost och middag på Naturbruksgymnasiet kommer att kunna erbjudas.

I och med att skolornas cafeterior kommer vara stängda, har vi i dagsläget inget svar på hur mellanmålet för NIU-eleverna ska lösas.

Nej, ingen ekonomisk ersättning kommer att betalas ut för utebliven lunchservering. Det beror på att kommunen inte är skyldig att erbjuda mat i gymnasiet.

Nej, skollagen säger att kommunen ska se till att erbjuda lunch i för- och grundskolan. I gymnasiet finns inget krav på lunchservering.

Nej, det kommer inte vara möjligt att förvara mat i kylskåp.

Nej, det kommer inte vara möjligt att värma mat i micro.

Matsalen och cafeterian går bra att användas till att sitta och äta i. Däremot finns ingen möjlighet att ha matlådor i kylskåp, eller att värma mat i microvågsugnar. Det kommer heller inte vara möjligt att använda tallrikar, bestick eller glas från skolrestaurangen. Det betyder att medhavd mat behöver ätas direkt ur matlådan, med egna bestick och muggar/ flaskor att dricka från.

Gymnasieelever som får försörjningsstöd eller tillhör en familj som får försörjningsstöd, är välkomna att kontakta sin socialsekreterare för mer information för vad som gäller för just dem i en situation som den här.

Vi har i dagsläget inget exakt svar på hur länge man som gymnasieelev kommer att behöva ordna med lunch själv.

Även gymnasieelever som är ute på APL ska ta med sig eller köpa egen lunch.