"rootPage" is not defined.

Kunta ja politiikka

Mitä kunta tekee?

Skellefteån kunta huolehtii monista asioista, joista on hyötyä kuntalaisille. Kunta huolehtii muun muassa esikouluista, ...

Puhutko jotakin Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistökielestä?

Puhutko suomea, jiddišiä, meänkieltä, romanikieltä tai saamea? Silloin sinulla on tiettyjä oikeuksia, kun haluat kommuni...

Tee Skellefteå-ehdotus

Onko sinulla ideoita, miten Skellefteåta voitaisiin kehittää ja parantaa? Tee silloin Skellefteå-ehdotus kunnalle. Näin ...