Lukion ohjelmat

Lukiossa on valittavana monta eri ohjelmaa ja suuntautumisvaihtoehtoa. On fiksuinta on valita ohjelma, joka kiinnostaa sinua, sopii edellytyksiisi ja jossa uskot viihtyväsi.

Korkeakouluun valmistavat ohjelmat

 • Liiketaloudellinen ohjelma (Ekonomiprogrammet)
 • Taidealan ohjelma (Estetiska programmet)
 • Luonnontieteiden ohjelma (Naturvetenskapsprogrammet)
 • Yhteiskuntatieteiden ohjelma (Samhällsvetenskapsprogrammet)
 • Tekniikan ohjelma (Teknikprogrammet)

Ammattiohjelmat

 • Lastenhoidon ja vapaa-ajan toiminnan ohjelma (Barn- och fritidsprogrammet)
 • Rakennus- ja maarakennusalan ohjelma (Bygg- och anläggningsprogrammet)
 • Sähkötekniikan ja energia-alan ohjelma (El- och energiprogrammet)
 • Ajoneuvotekniikan ja kuljetusalan ohjelma (Fordon- och transportprogrammet)
 • Teollisuustekniikan ohjelma (Industritekniska programmet)
 • Luonnonvaraohjelma (Naturbruksprogrammet)
 • LVI- ja kiinteistöalan ohjelma (VVS- och fastighetsprogrammet)
 • Hoito- ja hoiva-alan ohjelma (Vård- och omsorgsprogrammet)

Oppisopimuskoulutusohjelmat

 • Lastenhoidon ja vapaa-ajan toiminnan ohjelma (Pedagoginen ja sosiaalityö) / Barn och fritidsprogrammet (Pedagogiskt och socialt arbete)
 • Rakennus- ja maarakennusalan ohjelma (Talonrakennus) / Bygg- och anläggningsprogrammet (Husbyggnad)
 • Kauppa- ja hallinto-ohjelma (Kauppa ja palvelu) / Handels- och administrationsprogrammet (Handel och service)
 • Hotelli- ja matkailualan ohjelma (Hotell- och turismprogrammet)
 • Tuotantotalousohjelma (Tuote- ja konetekniikka) / Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik)
 • Ravintola- ja elintarvikealan ohjelma (Keittiö ja tarjoilu) / Restaurang- och livsmedelsprogrammet (Kök och servering)
 • Tutustuttamisohjelmat (introduktionsprogram) sinulle, jolla ei ole kelpoisuutta lukio-opintoihin

Erityislukiokoulu (gymnasiesärskola)

 • Käsityön ja tuotannon opinto-ohjelma (Program för hantverk och produktion)
 • Metsän-, maan- ja eläintenhoidon opinto-ohjelma (Program för skog mark och djur)
 • Terveys-, hoito- ja hoiva-alan opinto-ohjelma (Program för hälsa, vård och omsorg)
 • Yksilölliset opinto-ohjelmat

Korkeakouluun valmistava tutkinto antaa sinulle peruskelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Voit hakea sillä myös moniin ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin.

Vaatimukset, jotka sinun on täytettävä korkeakouluun valmistavan tutkinnon suorittamiseksi:

 • kaikista ohjelmaasi sisältyvistä kursseista suoritettuna 2 500 pistettä
 • vähintään arvosana E (hyväksytty) kursseista, jotka muodostavat yhdessä vähintään 2 250 pistettä
 • vähintään arvosana E ruotsi 1:stä, 2:sta ja 3:sta / ruotsi toisena kielenä 1:stä, 2:sta ja 3:sta, englanti 5:stä ja 6:sta sekä matematiikka 1:stä
 • Lukion erityistyösi pitää olla hyväksytty.

Monet korkeakoulujen koulutusohjelmat edellyttävät myös erityiskelpoisuutta. Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy suorittaa tietyt kurssit, jotka ovat erityisen tärkeitä kyseisen koulutusohjelman kannalta. Korkeakouluun valmistavissa ohjelmissa suoritat monia näistä kursseista.

Lisätietoja saat opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaltasi sekä osoitteesta www.studera.nu Linkki toiselle verkkosivustolle Linkki toiselle sivustolle..

Kaikilla ammattiohjelmaan osallistuvilla oppilailla on oltava mahdollisuus saavuttaa lukiokoulutuksensa aikana myös peruskelpoisuus korkeakouluopintoihin.

Jos haluat saada peruskelpoisuuden korkeakoulu-/yliopisto-opintoihin, sinun on suoritettava kurssit ruotsi / ruotsi toisena kielenä 2 ja 3 sekä englanti 6. Voit tehdä tämän lukiokoulutuksesi aikana tai myöhemmin aikuiskoulutuksessa.

Sinulla pitää olla mahdollisuus aloittaa työskentely ammatissa suoraan koulutuksen jälkeen. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden myös ammattikorkeakouluopintoihin.

Vaatimukset, jotka sinun on täytettävä ammattitutkinnon suorittamiseksi:

 • kaikista ohjelmaasi sisältyvistä kursseista suoritettuna 2 500 pistettä
 • vähintään arvosana E 400 pisteessä ohjelman yhteisissä aineissa
 • vähintään arvosana E (hyväksytty) kursseista, jotka muodostavat yhdessä vähintään 2 250 pistettä
 • vähintään arvosana E ruotsi 1:stä / ruotsi toisena kielenä 1:stä, englanti 5:stä sekä matematiikka 1:stä
 • Lukion erityistyösi pitää olla hyväksytty.

Ammattitutkinto antaa peruskelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Ammattiohjelmassa sinulla on vähintään 15 viikon pituinen työssäoppimisjakso (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Voit suorittaa tietyt ammattiohjelmat myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin puolet koulutuksesta suoritetaan yhdellä tai
useammalla työpaikalla.

Lisätietoja saat opinto- ja ammatinvalinnanohjaajaltasi sekä osoitteesta www.studera.nu Linkki toiselle verkkosivustolle. Linkki toiselle sivustolle..

Jos todella haluat panostaa urheiluun, tietyt kansalliset ohjelmat voi yhdistää laajennettuun urheilukoulutukseen.

Lue lisää siitä, miten voit yhdistää urheilun ja opinnot, ruotsiksi Linkki toiselle sivustolle.

Oppisopimuskoulutuksessa opit ammatin tekemällä työtä työpaikalla ja opiskelemalla koulussa.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta, ruotsiksi

Työssäoppiminen (arbetsplatsförlagt lärande, APL) ei ole vain yleistä harjoittelua työpaikalla, vaan sen tulee olla työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.

Oppilaat suorittavat sen avulla osan kursseistaan työpaikalla koulun sijasta. Työpaikalla oppilaalle nimetään ohjaaja, joka ohjaa oppilasta ja pitää yhteyttä koulun vastuuopettajaan.

Yrityksissä töissä olevat ohjaajat eivät anna oppilaalle arvosanaa mutta voivat toimittaa arvioinnin arvosanan antavalle opettajalle. Koulu ja yritykset ovat yhdessä vastuussa siitä, että oppilailla on APL-jakson aikana asianmukainen työympäristö. Oppilailla tulee olla APL-jakson ajan vakuutus, joka kattaa mahdolliset tapaturmat ja vahingot, joita oppilaille voi aiheutua esimerkiksi laitteiden käytön seurauksena.

*Ei koske oppilaita, jotka ovat lukiollisessa oppisopimuskoulutuksessa

Senast uppdaterad: