Valitse koulu esikoululuokkaa ja 7. vuosikurssia varten

Kaikkien on valittava koulu esikoululuokkaa ja joidenkin myös 7. vuosikurssia varten. Käytämme lähtökohtanamme huoltajien toiveita niin pitkälle kuin mahdollista. Jos valinta osuu kouluun, johon on enemmän hakijoita kuin paikkoja, kunta jakaa paikat esi- ja peruskoululautakunnan päättämien sääntöjen mukaan. Vuosittainen kouluvalinnan hakukausi on tavallisesti tammikuussa.

Kaikkien esikoulussa aloittavien on valittava koulu. Esikoululuokka on pakollinen. Takaamme kaikille lapsille kunnallisen koulupaikan.

6. vuosikurssia käyvien oppilaiden on myös valittava koulu 7. vuosikurssia varten, jos nykyisestä koulusta puuttuu yläaste.

Kusmarksskolanin 3. vuosikurssin oppilaiden on valittava koulu 4. vuosikurssia varten, ja Auraskolanin 2. vuosikurssin oppilaiden on myös valittava koulu 3. vuosikurssia varten.

Milloin koulu on valittava?

Vuosittainen kouluvalinnan hakukausi on tavallisesti tammikuussa. Hakukauden edellä huoltajat saavat koulun valintaa koskevan tiedon sähköpostitse tai tavallisella kirjeellä, joka kertoo minä kausina koulun voi valita lapselle.

Jokaisen vuoden myöhäissyksyllä kunnalliset peruskoulut järjestävät tavallisesti avoimien ovien päivän, jolloin kiinnostavissa kouluissa voi vierailla. Avoimien ovien päivää koskevia tietoja saa ruotsin kielellä sivustoltamme, vuosittain tavallisesti loka-marraskuun aikana.

Koulu valitaan yksinkertaisimmin kunnan sähköisen palvelun kautta. Valitse ”välja skola” -otsikko ja vahvista (allekirjoita) valinta pankkitunnuksella. Huomioi, että kaikkien huoltajien on allekirjoitettava hakemus. Koulutoivomuksissa on ilmoitettava jopa kolme koulua etusijaisuusjärjestyksessä.

Jos sähköistä palvelua ei voida käyttää, hakemuksen voi tehdä alla olevalla paperisella lomakkeella. Lomake on ruotsinkielinen.

Blankett val av skola , 134.8 kB, avautuu uuteen ikkunaan.

Jos henkilötiedot ovat suojattuja

Jos Verovirasto on myöntänyt suojatut henkilötiedot huoltajalle tai lapselle, älä käytä sähköistä palvelua, vaan tee hakemus sen sijaan paperilomakkeella.

Muista kirjoittaa selkeästi lomakkeeseen, että sinulla tai lapsella on suojatut henkilötiedot, koska se vaikuttaa asian käsittelyyn.

Jos huoltaja ei tee aktiivista valintaa, kunta sijoittaa lapsen väestökirjanpidon mukaista osoitetta lähellä sijaitsevaan kouluun. Jos lähialueella ei ole koulua, lapsi sijoitetaan kouluun, jonne on järjestetty koulukuljetus.

Ota huomioon, että kodin lähistöllä voi sijaita useita kouluja. Tekemällä valinnan mahdollisuudet juuri toivotun koulun saantiin lisääntyvät.

Skellefteåssa on mahdollista valita monien koulujen, sekä kunnallisten että yksityisten välillä. Olemme koostaneet kaikki koulut, jotta olisi helpompaa saada yleiskuva koulujen sijaintipaikoista.

Peruskoulut a-ö (sivusto on ruotsinkielinen)

Sekä yksityistä että kunnallista koulua on mahdollista hakea. Jos huoltaja haluaa lapsensa käyvän yksityistä koulua, paikkaa haetaan kyseessä olevasta koulusta. Yksityiskoulut huolehtivat omasta jonotuslistastaan ja hakuprosessista.

Yksityiskoulujen luettelo (sivu on ruotsinkielinen)

Saatuamme kaikki hakemukset käymme ne läpi tarkastaaksemme, kuinka moni on hakenut paikkaa kussakin koulussa verrattuna niissä oleviin paikkoihin.

Jos useammat oppilaat ovat hakeneet kouluun, jonka paikkamäärä ei ole riittävä, tutkimme ketkä oppilaat saavat kuljetuksen kouluun, ja tässä vaiheessa priorisoimme heitä.

Suhteellinen läheisyys

Seuraavassa portaassa tutkimme ”suhteellista läheisyyttä” ja järjestämme oppilaat heidän suhteellisen läheisyytensä mukaan. Sen johdosta oppilas, jolla on pisin etäisyys toivottuun kouluun ja oppilas, joka sen jälkeen on lähimpänä oppilaan väestökirjanpidon mukaista osoitetta, saavat paikan. Mittaus ei tapahdu linnuntietä vaan koulutietä pitkin, ts. lyhin tie hyväksyttyjä kävely- ja pyöräteitä pitkin. Jos kävely- ja pyörätietä ei ole, tarkastelemme lähintä tavallista tietä tai katua, oli se sitten varustettu jalkakäytävällä tai ei.

Katso alla olevaa elokuvaa, joka kuvaa suhteellista läheisyyttä lisää.

Sisarusperusteinen etusija

Sisarusperusteinen etusija koskee esikoulun 1., 2. ja 3. vuosikurssia, jos sisarus käy korkeintaan 3. vuosikurssia. Huoltajien on aktiivisesti haettava paikkaa koulusta, jossa vanhempi sisarus käy hakemuksen mukaista vuosikurssia.

Absoluuttinen etäisyys

Jos kahdella oppilaalla on sama suhteellinen läheisyys ja molemmilla on, tai kummallakaan ei ole sisarusta toivotussa koulussa, paikan saa se, jolla on lyhin etäisyys kouluun.

Päätöksen valmistuessa

Viimeistään maaliskuun lopulla teemme päätöksen koulusta, jossa lapsi saa paikan. Päätös lähetetään sähköpostilla tai tavallisella postilla, jos sähköpostiosoitetta ei ole.

Jos päätös mielestäsi on virheellinen, voit valittaa siitä. Tietoja valituksesta annetaan yhdessä koulupaikkaa koskevan päätöksen kanssa.

Edellytysten muuttuessa

Jos päätöksen saapumisen jälkeen haluaa muuttaa valintaa ja lapsen sijoitusta, on haettava koulun vaihtoa.

Lue lisää koulun vaihtamisesta (sivu on ruotsinkielinen)

Koululain mukaan kunnan on ensi sijassa lähdettävä huoltajan koulutoivomuksesta oppilaita sijoitettaessa.

Skellefteån kunnan esi- ja peruskoululautakunta on myös tehnyt yhtenäistä astejärjestelmää koskevan päätöksen, minkä johdosta esimerkiksi 6. vuosikurssin oppilas automaattisesti aloittaa 7. vuosikurssin samassa koulussa, jos koulussa on yläaste (F-9-koulu). Jos 6. vuosikurssia käyvä F-9-koulun oppilas ei halua siirtyä 7. vuosikurssille samassa koulussa, hänen on vaihdettava koulua.

Lue lisää koulun vaihtamisesta (sivu on ruotsinkielinen)

Teemme myös kaiken voitavamme tarjotaksemme toivotun sijoituksen tai paikan lähialueen koulussa. Kunnan koulukuljetuksia koskevat säännöt ratkaisevat sen, mikä lasketaan lähialueeksi. Saako lapsi paikan, riippuu siitä, kuinka moni hakee valittuun kouluun sekä asuinpaikan suhteen siihen.

Lue lisää koulukuljetuksista ja säännöistä (sivu on ruotsinkielinen)

Jos huoltaja ei jostakin syystä halua lapsen aloittavan esikoululuokalla, hänen on haettava oppivelvollisuuden lykkäystä.

Lue lisää oppivelvollisuuden lykkäämisestä (sivu on ruotsinkielinen)

Jos lapsi tarvitsee koulukuljetusta, sen hakeminen hyvissä ajoin on tärkeää, jotta kuljetus toimisi lukukauden alkaessa.

Lue lisää koulukuljetuksesta (sivu on ruotsinkielinen)

Haluatteko vaihtaa lapsen toiseen kouluun? Lähettäkää siinä tapauksessa koulun vaihtamista koskeva hakemus. Koulun vaihto myönnetään, jos on paikkoja.

Lue lisää koulun vaihtamisesta (sivu on ruotsinkielinen)

Äskettäin muuttaneiden tai piakkoin Skellefteån kuntaan muuttavien lasten huoltajat voivat hakea paikkaa kunnallisessa peruskoulussa sähköisen palvelumme tai paperilomakkeen avulla.

Hakemusta täydennetään esimerkiksi vuokra- tai ostosopimuksella, josta asuinalueenne ilmenee. Täydennystä ei voi toimittaa sähköisen palvelun kautta, vaan se toimitetaan kunnan asiakaspalveluun. Lapsen nimen ja henkilönumeron (jos sellainen on) on ilmettävä selkeästi täydennyksestä.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Jos olet vastasaapunut, ts. asunut Ruotsissa alle neljä vuotta, lapsi on ilmoitettava vastasaapuneiden keskeiseen yhteyspisteeseen saadakseen paikan kunnallisessa peruskoulussa.

Tähän olemme koostaneet tietoja vastasaapuneiden koulusta ja ilmoituslomakkeen.

Onko sinulla kouluvalintaa koskevia kysymyksiä tai mietteitä?

Ota yhteyttä kunnan asiakaspalveluun numerossa 0910 73 50 00 tai sähköpostilla kundtjanst@skelleftea.se

Senast uppdaterad: