Pysäköintisäännöt

Ajoneuvojen pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat tietyt yleiset säännöt. Nämä säännöt koskevat koko maata, ja niitä ei yleensä ilmoiteta liikennemerkeillä vaan tienkäyttäjä on velvollinen tuntemaan ne. Paikalliset määräykset on yleensä merkitty liikennemerkeillä.

Pysäköintisäännöt perustuvat kahteen yksinkertaiseen pääperiaatteeseen:

 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä niin, että siitä aiheutuu vaaraa.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä niin, että se aiheuttaa esteen tai häiriötä muille.

Pidä mielessä seuraava

 • Avatessasi auton ovea sinun tulee varmistaa, ettei siitä aiheudu vaaraa muille.
 • Sinun on huolehdittava siitä, että pysäköity ajoneuvo ei voi lähteä itsestään liikkeelle.
 • Kenenkään ei tule voida käyttää ajoneuvoa vahingossa.
 • Voit pysäyttää ja pysäköidä ajoneuvon vain tien oikealle puolelle. Yksisuuntaisilla teillä voit pysäköidä tien molemmille puolille, kunhan se ei riko pysäköinnin pääperiaatteita.
 • Pysäytä tai pysäköi ajoneuvo mahdollisimman lähelle tien reunaa.
 • Jos pysäköintiautomaatti ei toimi, käytä jotain toista pysäköintiautomaattia tai maksa pysäköinti tekstiviestillä.
 • Jos pysäköit auton, jonka perässä on perävaunu, sinun tulee ostaa kaksi lippua ja laittaa ne autoon selvästi näkyvissä olevaan paikkaan.

 • Et saa pysäköidä ajoneuvoasi niin, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai siitä ulos estyy.
 • Et saa pysäköidä ajoneuvoasi niin, että toisen ajoneuvon kuljettaminen pois paikalta estyy.
 • Ajoneuvon jokaisen pyörän täytyy olla pysäköintiruudun viivojen sisäpuolella.
 • Kävelykadulla ja pihakadulla saa pysäköidä vain, jos siellä on erikseen merkittyjä pysäköintipaikkoja.
 • Et saa pysäköidä kiinteistölle johtavan tien kohdalle tai siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois vaikeutuu.
 • Et saa pysäköidä etuajo-oikeutetulle tielle.
 • Voit pysähtyä bussipysäkeille matkustajan kyydistä jättämiseksi, kunhan se ei häiritse bussiliikennettä. Bussipysäkille pysäköinti on kuitenkin kielletty.
 • Et saa pysäköidä ajoneuvoasi tiellä pysähtyneenä tai pysäköitynä olevan toisen ajoneuvon viereen.
 • Et saa pysäköidä tielle asetetun esineen, kuten kontin, viereen.
 • Saat pysäköidä ajoneuvosi kaksipyöräisen polkupyörän, mopon, sivuvaunuttoman moottoripyörän tai jonkin muun vastaavankokoisen tielle asetetun esineen viereen.

 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä rautatien tai raitiotien tasoristeykseen.
 • Et pysähtyä tai pysäköidä niin, että liikennemerkki tai liikennevaloihin kuuluva opastin peittyy.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä suojatielle, pyöräilijän tienylityspaikalle (cykelöverfart) tai risteävälle jalkakäytävälle tai pyörätielle.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä kymmenen metrin matkalla ennen suojatietä, pyöräilijän tienylityspaikkaa (cykelöverfart), risteävää jalkakäytävää tai risteävää pyörätietä.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä moottoritielle tai moottoriliikennetielle.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä risteyksessä tai kymmenen metrin matkalla ennen risteävän ajoradan lähintä reunaa.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä alikäytävään tai tunneliin.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä mäenharjalla tai sen läheisyydessä.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä alle kolmen metrin päähän sulkuviivasta. Jos ajoneuvon ja sulkuviivan välissä on katkoviiva, pysähtyminen ja pysäköinti on sallittua.
 • Et pysähtyä tai pysäköidä pyöräkaistalle.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä jalkakäytävälle.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä pyörätielle.
 • Et pysähtyä tai pysäköidä sulkualueelle.
 • Et saa pysähtyä tai pysäköidä linjaliikenteen ajokaistalle.

Jos olet pysäköinyt ajoneuvosi yleisten tai paikallisten pysäköintisääntöjen vastaisesti, voit joutua maksamaan pysäköintivirhemaksun tai ajoneuvosi saatetaan siirtää.

Olet velvollinen suorittamaan pysäköintivirhemaksun, vaikka se olisi mielestäsi aiheeton. Maksu täytyy suorittaa ilmoitetussa määräajassa. Voit riitauttaa pysäköintivirhemaksun kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun olet suorittanut pysäköintivirhemaksun.

Ajoneuvo saatetaan siirtää pois, jos olet pysäköinyt sen esimerkiksi

 • siten, että ajoneuvo aiheuttaa esteen muulle liikenteelle tai vaaraa
 • siten, että ajoneuvo estää lumen aurauksen ja puhtaanapidon
 • liikuntaesteisten pysäköintipaikalle
 • linjaliikenteen ajokaistalle
 • kävely- tai pyörätielle
 • suojatielle.

Ajoneuvon omistajana olet velvollinen vastaamaan kaikista ajoneuvon siirtämisestä aiheutuvista kuluista. Kaikista ajoneuvojen siirroista ilmoitetaan poliisille, joten jos epäilet, että ajoneuvosi on siirretty, ota yhteys poliisiin.

Pysäköintivirhemaksu on pysäköintipaikan mukaan nimeltään joko parkeringsanmärkning (pysäköintihuomautus) tai kontrollavgift (tarkastusmaksu).

Parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkning (pysäköintihuomautus) on maksu virheellisestä pysäköinnistä katualueella.

Jos katsot, että parkeringsanmärkning-maksu on aiheeton, voit tehdä siitä valituksen poliisille. Maksulapussa kerrotaan, miten se tehdään. Sinun tulee aina maksaa parkeringsanmärkning-maksu. Jos teet siitä valituksen ja se hyväksytään, maksu palautetaan sinulle.

Parkeringsanmärking-maksusta säädetään pysäköintivirhemaksuja koskevassa laissa (Lag (1976:206) om felparkeringsavgift).

Kontrollavgift

Sinulta peritään kontrollavgift (tarkastusmaksu), jos olet pysäköinyt virheellisesti yksityiselle maalle.

Jos katsot, että kontrollvavgift-maksu on aiheeton, voit tehdä siitä valituksen soittamalla Hojab-pysäköintipalveluun numeroon 08-735 29 99. Numero palvelee maanantaista perjantaihin klo 8.00–17.00. Sinun ei tule maksaa kontrollavgift-maksua valituksesi vireilläoloaikana, sillä jos maksat maksun tällöin, se katsotaan hyväksytyksi.

Kontrollavgift-maksusta säädetään laissa, joka koskee luvattomasta pysäköinnistä perittävää tarkastusmaksua (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Oletko hukannut keltaisen maksulapun?

Pysäköintivirhemaksusta lähetetään muistutus postitse ajoneuvon omistajalle.

Senast uppdaterad: