PRAO - Praktisk arbetslivsorientering i Skellefteå

PRAO är en chans för ungdomar i årskurs åtta och nio att upptäcka sin framtid. Där har företagare, föreningar, organisationer och myndigheter en viktig uppgift genom att kunna erbjuda platser till dessa ungdomar.
Vårt mål är att erbjuda dagens elever en inblick inför framtidens yrkesval.

Tack vare grundskolans prao får eleverna möjligheten att prova på att vara i arbetslivet.
Erfarenheter av arbete gör att eleverna börjar fundera över vilka yrken och utbildningar som kan vara intressanta i framtiden. Det blir verktyg eleverna använder för att göra väl grundade studie- och yrkesval i framtiden. Här kan du anmäla dig för att ta emot praoelever

Ett första steg till arbete

Under höstterminen har åk 9 prao och under vårterminen åk 8. Totalt är det cirka 1700 praoveckor i Skellefteå kommun under ett kalenderår. Därför behöver vi företag och arbetsplatser som kan ta emot grundskolans elever. Vårt mål är en likvärdig och meningsfull PRAO med hög kvalité för alla elever och med stor bredd i branscher o arbetsplatser.

Med sikte på fler platser

Med er hjälp hoppas vi att vi får fler platser från olika yrkesområden än vad vi har i dag, platser som vi sedan kan fördela bland eleverna. Elevens intresse får då styra att de vill vara hos er. Vi tycker att ta kontakt med företag, presentera sig själv och framföra ett ärende är värdefull kunskap och en erfarenhet som får dem att växa.

Vilka alternativ finns på anmälningssidan:

 • Ni kan anmäla vilka veckor ni kan ta emot.
 • Ni kan anmäla att ni gärna kan ta emot om eleven frågar själv ( då kan vi ge eleven förslag på företag/arbetsplatser som de kan kontakta).

Fördelar med att ta emot praoelever:

 • Goodwill för sitt samhällsengagemang.
 • Någon som kan hjälpa till med de där viktiga sakerna som ingen har haft tid att ta tag i.
 • En möjlighet att ge en kollega ett nytt ansvar i form av mentorskap.
 • Dagens elever är framtidens medarbetare.
 • Presentera sin verksamhet för ungdomar.
 • Se över arbetssätt och metoder genom att behöva svara på frågor om varför man gör olika saker.
 • En nöjd PRAO-elev som berättar om er arbetsplats för familj och vänner.´

Ungdomarna får:

 • en första kontakt med arbetslivet
 • visa vad de går för, stärkt självförtroende
 • en större förståelse för skolan, det ger dem insikt om egenskaper som är viktiga i arbetslivet
 • kunskaper om arbetsmarknaden
 • erfarenheter av yrkesområden som intresserar
 • chansen att upptäcka ett framtida yrke
 • eleverna kan lättare se nyttan av olika ämneskunskaper i skolan
 • praon ger eleverna andra kunskaper än den skolan kan ge

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-05-17