Skolor

Välkommen till Skellefteås kommunala gymnasieskolor. Vi ska göra vårt bästa för att dina närmaste år ska bli en positiv ...

Program

Gymnasiet är en fantastisk tid då det hinner hända massor. Vad vill du göra, vad vill du lära dig innan du tar studenten...

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Fjärrgymnasium

Bor du i Arjeplogs, Malå, Norsjö eller Sorsele kommun och ska börja gymnasiet? Från och med hösten 2023 kan du läsa viss...

Idrott på gymnasiet NIU/LIU

För dig som verkligen vill satsa på ditt idrottande kan vissa nationella program kombineras med utökad idrottsutbildning...

Val till gymnasieskolan

Du får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen. Ansökan ska vara gjord i februari...

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov och påsklov. Du får också information om vad som gäller för övrig ledigh...

Frånvaro

Skellefteå kommun använder frånvarosystemet Edlevo för att registrera gymnasielevers närvaro.

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Resor och inackordering

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning. Du kan ansöka...

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och din...

Hälsa och stöd

Inom gymnasieskolan kan du som elev få stöd av mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och andra befa...

Modersmål

Skollagen och gymnasieförordningen styr vem som har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Studie- och yrkes...

Viktigt att veta

Alla gymnasieprogram är treåriga och har olika inriktningar. Dina möjligheter att välja kurser som ger dig behörighet ti...

Elevdatorer

Från årskurs 6 till gymnasiet har elever möjlighet att låna en personlig bärbar dator från skolan.

Internationellt arbete på gymnasieskolorna

Skellefteås gymnasieskolor har en mångfald av internationella utbyten på många av skolans olika program.

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturbruksgymnasiet ligger i Burträsk. Skellefteås kommunala gymnasieskolor erbjuder 16 gymnasieprogram.

  • Snart får du som vårdnadshavare tillgång till lärportalen Unikum

    Den 23 juni stängs InfoMentor (som används i grundskolan) och från och med hösten 2022 får du som har barn i förskola, grundskola eller barn under 18 år i gymnasium tillgång till lärportalen Unikum. Du kan logga in i Unikum från den 15 augusti 2022.
  • Kom ihåg att anmäla om sommaröppet!

    För att kunna använda den nya e-blanketten behöver anmälan till sommaröppen förskola eller fritidshem ske innan den 1 maj. Detta gäller alla vårdnadshavare till barn med behov av plats. Skulle anmälningsperioden missas behöver en pappersblankett fyllas i och lämnas eller postas till kundtjänst.
  • Yrkeslärarutbildning erbjuds med Skellefteå som studieort

    Yrkeslärarprogrammet vid Umeå Universitet kommer att erbjudas med Skellefteå som studieort, med utbildningsstart våren 2023. Det är en efterlängtad satsning då det finns ett stort behov av utbildade lärare i Skellefteå kommun.