Samhällsvetenskaps- programmet

Är du intresserad av att arbeta med människor? Vill du förstå varför världen ser ut som den gör? Då är detta programmet för dig. Du får en bred grund för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga området.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig massor av framtida valmöjligheter. Du kan bli behörig till högskoleutbildningar inom exempelvis data, ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap, lärare eller polis. Det finns också möjlighet att välja bland många olika programfördjupningskurser som ger dig meritpoäng vid ansökan till högskola.

Sökkod: SA

 

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar

Beteendevetenskap. Vill du lära känna dig själv och andra? Vill du se din roll i ett sammanhang? Här får du får kunskaper om hur människan utvecklas och anpassar sig. Du blir medveten om hur vi kommunicerar, samspelar och påverkar varandra. Du får inblick i vad som inverkar på vårt sätt att se på omvärlden. Dessutom hittar du dina starka sidor och lär känna dig själv.

Samhällsvetenskap. Här fördjupar du dig i samhälls- och livsfrågor. Du läser om ledarskap, samhällskunskap, historia och religion. Du studerar det nutida samhällets politiska och globala utveckling. Du analyserar och diskuterar etik och moral och får mer kunskap om olika tros- och livsåskådningar. Genom att göra historiska jämförelser över tid och rum förbättrar du din förmåga att självständigt och kritiskt granska historiska uppgifter.

Utbildningsplan (pdf, öppnas i nytt fönster) Beteendevetenskap och samhälls...