Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiet.

Yrkesintroduktion

Här får du mer kunskap om ett yrke som intresserar dig. Syftet med utbildningen är antingen behörighet till nationellt program eller förberedelse för yrkeslivet. Utbildningen kan innehålla både grundskoleämnen och gymnasiekurser. Du får möjlighet att göra praktik.

Sökbara inriktningar på Anderstorpsgymnasiet:        

  • Fordonsteknik - inriktning mot recond, däck, bensinmack med mera. 

Sökbara inriktningar på Baldergymnasiet:

  • Handel och service -  inriktning mot butiksarbete, service och bemötande i butik samt grundläggande branschkunskap för ämnet handel.   
  • Vård och omsorg - inriktningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom vård och omsorg
  • Industriteknik - inriktning mot industritekniska processer, materialbearbetning och produktionskunskap

Sökbara inriktningar på Naturbruksgymnasiet:                                                                  

  • Naturbruksprogrammet

Sökkod: IMYRK

Under förutsättning att nödvändiga beslut tas.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som gör dig behörig till ett visst nationellt program. Programinriktat val kan läsas mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Vilka program som erbjuder programinriktat val kan skilja sig från läsår till läsår. Programinriktat val söks via gymnasieantagningen på samma sätt som nationella program alternativt via en särskild intresseanmälan. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Sökkod: IMV

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och vänder sig till dig som saknar betyg i ett flertal ämnen.

Ej sökbar

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Du som går i årskurs 9 och ska gå Språkintroduktion när du börjar gymnasiet behöver inte söka till utbildningen. Du som är i gymnasieålder och flyttar till Skellefteå under läsåret använder blanketten "Ansökan till språkintroduktion". Länk till blanketter