Pojke som håller en bräda framför sig.

Yrkesprogram

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter  utbildningen. En yrkesexamen ger även behörighet till yrkeshögskolans utbildningar. Alla elever på ett yrkesprogram ska också ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under sin gymnasieutbildning.

De krav du behöver uppfylla för  en yrkesexamen är:

  • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program  = 2500 poäng. 
  • Lägst betyg E i 400 poäng program- gemensamma ämnen. 
  • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som  omfattar minst 2250 poäng. 
  • Lägst betyget E i svenska/svenska som  andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. 
  • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt. 

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar. Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja att läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen. 

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och  yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu.