Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som gillar att möta människor. Efter utbildningen kan du arbeta med människors hälsa och fritid eller i pedagogisk och social verksamhet.

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning där du utvecklar dina ledaregenskaper, lär dig planera, organisera och leda olika typer av aktiviteter.  Programmet är yrkesinriktat men genom att välja vissa kurser kan du få grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Utbildningen kan leda till flera olika yrken. Som barnskötare och stödassistent kan du arbeta i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Blir du boendehandledare kan du arbeta med människor inom funktionshinderområdet. På en bad-, fritids- eller idrottsanläggning kan du arbeta med skötsel av fritidsanläggningar eller med gruppträning på gym och badhus.

Minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Var du gör den beror på vilken inriktning du valt.

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet läs på sidan "Viktigt att veta".

Sökkod: BF

Inriktningar

Till årskurs 2 gör du ett inriktningsval. Antalet platser på inriktningarna är begränsade. Uppstår det konkurrens så är det betygen från årskurs 1 som avgör vem som får plats.

Fritid och hälsa. Inriktningen passar dig som vill arbeta som ledare inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter eller med drift och underhåll av idrottsanläggningar. Utbildningen ger dig goda kunskaper och verktyg för att jobba hälsofrämjande. Exempel på yrken: Träningsinstruktör/friskvårdspersonal på bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar.

Pedagogiskt och socialt arbete. För dig som vill jobba med barn på förskola eller med människor inom funktionshinderområdet är det här en passande inriktning. Den ger dig kunskap om utveckling och lärande. Dessutom får du gedigen träning i att planera, leda och utvärdera olika pedagogiska aktiviteter. Exempel på yrken: Barnskötare, elevassistent.

Pedagogiskt och socialt arbete, även som lärling. Som ovan. Minst halva utbildningen gör du på en arbetsplats.
Till lärling söker du direkt till årskurs 1. Du gör inget inriktningsval till årskurs 2.
Sökkod: BFPEA0L

Läs mer om gymnasial lärlingsutbildning

 

 

Utbildningsplan (pdf, öppnas i nytt fönster) Barn- och fritid