El- och energiprogrammet

Om du gillar teknik och vill ha ett praktiskt arbete så kan yrkesprogrammet El och energi vara utbildningen för dig. Praktik och teori blandas och du förbereds för branscher i snabb och spännande utveckling.

Behovet av kompetens inom el- och automation växer i samhället. El- och energiprogrammet öppnar dörrar till en lång rad specialistjobb och ger dig behörighet till yrkeshögskola. Du kan också välja kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet och för att få ytterligare möjligheter till vidare studier, kan du också välja att läsa Matematik 2a.

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet, läs på sidan "Viktigt att veta".

Sökkod: EE

Inriktningar

Till årskurs 2 gör du ett inriktningsval. Antalet platser på inriktningarna är begränsade. Uppstår det konkurrens så är det betygen från årskurs 1 som avgör vem som får plats.

Automation - Industri och Process. Inriktningen ger kunskaper inom programmering, elkraftteknik samt drift- och underhållsteknik. Du får lära dig att planera, installera, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automatiserade system med inriktning mot produktion och processindustri.  Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ger dig goda kontakter med olika företag.

Exempel på yrken: Automationstekniker, processtekniker, instrumenttekniker och industrielektriker.

Automation - Energi och Fastighet. Inriktningen ger kunskap inom programmering, elkraftteknik samt drift- och underhållsteknik. Du får lära dig att planera, installera, driftsätta och felsöka el- och automatiserade fastighetssystem. Du lär dig också om energioptimering och underhåll i små och stora anläggningar.

Exempel på yrken: Automationstekniker, elektriker inriktad mot styrsystem i fastigheter, energiproduktion och underhåll.

Elteknik. Här får du lära dig att installera belysning, kraft, lågspänningsnät, kommunikationsnät och fastighetsautomation i bostäder, kontor och industri. Inriktningen utvecklar också din förmåga att arbeta med underhåll och felsökning samt installationer i industrimiljö. Under skoltid och perioder av arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du att delta i skarpa el-projekt. Efter gymnasiet kan du välja att vidareutbilda dig till exempelvis serviceelektriker eller elektriker inom eldistribution.

Exempel på yrken: Installationselektriker, industrielektriker och serviceelektriker.

 

Utbildningsplaner (pdf, öppnas i nytt fönster) Automation Elteknik