Att söka till gymnasiet

Du får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen. Ansökan ska vara gjord i februari, med möjlighet till omval i april/maj.

Behörigheten till gymnasieskolan varierar

Ska du söka ett yrkesprogram behöver du ha minst betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt 5 andra ämnen.
Ska du söka ett högskoleförberedande program måste du ha minst betyget E i svenska/
svenska som andra språk, engelska och matematik samt minst 9 andra ämnen som varierar beroende på vilken utbildning du söker.
Du får högst vara 19 år och du får inte ha avslutat ett gymnasieprogram eller likvärdig utbildning.

Meritvärde

Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för antagningen. Dina betyg i ämnena värderas så här:

E = 10 poäng, D = 12,5 poäng, C = 15 poäng, B = 17,5 poäng, A = 20 poäng.

Poängen för dina 16 bästa betyg summeras och blir ditt meritvärde. Om ett program har fler sökande än platser är det meritvärdet som avgör vem som får plats.

Om du inte är behörig

Om du inte är behörig så kommer du att erbjudas plats på något av introduktionsprogrammen. Om du har frågor kontakta, din studie- och yrkesvägledare.

Ansökan

Ansökan görs på webbsidan www.gymnasieantagningen.nu.

Du får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen. Ansökan ska vara gjord i februari, med möjlighet till omval i april/maj.