"rootPage" is not defined.

Förskola, skola och utbildning

Skellefteå kommun erbjuder ett stort utbud av skolor för barn och unga i alla åldrar, bland annat en populär kulturskola...

Omsorg och stöd

I vissa skeden av livet behöver vi människor hjälp, stöd och omvårdnad av olika slag. Du som är äldre eller har en funkt...

Uppleva och göra

Oavsett årstid har vi mycket att erbjuda i form av natur- och kulturupplevelser, alltifrån urskogar och fiskevatten till...

Bygga, bo och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshanterin...

Jobb och företagande

För dig som vill utveckla din verksamhet eller starta företag erbjuder Skellefteå kommun information och stöd inom allt ...

Trafik och samhällsutveckling

Efterfrågan på bostäder och tomter är stor i Skellefteå kommun. Här hittar du hur det planeras och vad som byggs.

Kommun och politik

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Lediga jobb

Sök lediga jobb Här jobbar vi för andra – och varandra. Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag ska kännas rikt...

Kontakta kundtjänst

Välkommen till kundtjänst Välkommen att kontakta kommunens kundtjänst! Vi hjälper dig att få svar på din fråga.

Nyheter

  • Skellefteå kommuns befolkningsökning slår nytt rekord

    Befolkningsökningen för 2023 är 2 140 personer vilket är mer än det dubbla i jämförelse med fjolårets siffra. Skellefteå kommun har därmed för andra året i rad den största befolkningsökningen på över 50 år. Det slår SCB fast i sin statistik om befolkningsutvecklingen i Sverige.
  • Kommunfullmäktige sammanträder 27 februari

    På sammanträdet kommer bland annat Miljö- och klimatprogrammet för Skellefteå kommun 2024-2030 och upphandling av bostäder. På dagordningen finns ett antal beslutsärenden och dessutom besvaras ett antal interpellationer och frågor.
  • Skellefteå kommun utvecklar en ny vindkraftsplan

    Skellefteå kommun befinner sig i ett tidigt skede med att ta fram en ny vindkraftsplan. Vindkraftsplanen kommer att peka ut områden i kommunen där det är lämpligt att ansöka om att anlägga vindkraftverk. Det första steget är en tidig dialog med de som eventuellt blir berörda.

Evenemangskalender

När det bästa händer

Vi bygger just nu ett helt nytt samhälle med en tydlig vision, Skellefteå - en hållbar plats för en bättre vardag. Utforska visionen eller hitta drömjobbet hos oss på Skellefteå kommun!