Coop etablering Jägarvägen/ Klockarbergsvägen

Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbersvägen där Stora Coop ska byggas. Dels utförda av kommunen och dels av Coops organisation.

Arbete som utförs:

Vägarbetet på Klockarbergsvägen vid Jägarvägen går in i en ny fas på måndag 2021-05-03 då trafik i riktning mot E4 kommer kunna passera som vanligt men trafiken från E4 kommer inte kunna passera alls. Gående som går längs E4 kommer kunna passera Klockarbergsvägen som vanligt men gående längs Klockarbergsvägen kommer hänvisas via bostadsområdet söder om Klockarbergsvägen via gångtunneln väster om Stenkilsgatan.

Omledningsväg för buss som kör i västlig riktning är Torsgatan – Kågevägen – Norrbölegatan – Hägglundsgatan – Eriksbergsvägen – Stenkilsgatan (se bild).

Omledningsväg för lastbilar och annan tung trafik är E4 – Östra leden – Väg 372.

Hägglundsgatan, Eriksbergsvägen och Stenkilsgatan kommer från måndag att vara skyltade parkeringsförbud på båda sidor under hela tiden omledningsvägen används.

Fler förändringar kommer framöver när Klockarbergsvägen stängd helt under en period men den informationen kommer senare.

Arbetets påverkan på Klockarbergsvägen framkomlighet i någon form kommer att fortgå till minst 2021-08-30.

Karta som visar omdirigeringsvägarna i området.

Klicka för att förstora bilden

Övrig information: En ny cirkulationsplats kommer att byggas i korsningen Klockarbergsvägen/Jägarvägen och påbörjas sommaren 2021.

I samband med dessa arbeten kommer även Skellefteå kommun passa på att byta ut bullerplanket längs Klockarbergsvägen. Arbetet med detta kommer att ske både under 2021 och 2022.

Bygget av Coops nya butik beräknas att påbörjas i mitten av 2021.

Under perioden som arbeten pågår kommer framkomligheten i vissa fall att vara begränsad.

Område: Skellefteå

Plats: Jägarvägen/Klockarbergsvägen

Planerad start: 2021-01-18

Förväntas klart: 2022-06-01

Mer om arbetet:

Omgrävningen av VA-ledning slutfördes under våren 2021.

Från 2021-04-19 till 2021-09-03 kommer arbete pågå för att bygga rondellen vid Coops nya butik på Klockarbergsvägen vid Jägarvägen.

Del 1 beräknas vara 2 veckor. Del 1 tros inte påverka Klockarbergsvägen, men Jägarvägen mellan Egnahemsgatan och Klockarbergsvägen kommer inte gå att passera. Jägarvägen är avstängd på denna sträcka under hela byggskedet.

Vill du svara på en enkät om webbplatsen?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss förbättra webbplatsen. Tack!

Svara på vår enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se