Entreprenadarbeten på Västra Erikslid

Arbete som utförs: Ett nytt bostadsområde håller på att byggas upp i området Västra Erikslid, vilket innebär omfattande arbeten i området.

Område: Skellefteå

Plats: Västra Erikslid

Planerad start: 2020-09-01

Förväntas klart: 2023-12-31

Mer om arbetet:

Det pågår arbeten vid Ormens väg via NEK AB som är entreprenör. Större delen av vägombyggnaden stod klart vid årsskiftet. Under sommarhalvåret 2021 kompletteras arbetet med bland annat planteringar och asfaltering. Cykelvägen asfalteras under 2022 i samband med att Heimstadens byggnader kommer på plats. Trafiken i området läggs om i samband med olika arbetsmoment, men det kommer alltid finnas tillträde till fastigheterna.

Torsdag 24 juni kommer Ormens väg att vara avstängd för genomfart på grund av asfaltering i området Erikslid.

Det innebär att det inte kommer att gå att köra norrut i rondellen vid Erikslid, eller söderut från Eriksberg. Den västra parkeringen vid Coop Erikslid kommer att vara en återvändsgränd. Det rekommenderas att parkera på den östra delen av parkeringen.

För att kunna öppna vägen så snart som möjligt igen så kommer arbeten med skyltning att påbörjas redan kl 03.00 och asfalteringen beräknas påbörjas ca 6.00. Vissa störningar av ljud kan förekomma, vi beklagar detta.

Mitt i området pågår arbetet med ny väg (fru Lovisas gata), som ska fungera som väg för byggtrafik under husbyggnationerna. Omfattande markarbetet kommer göras inne på de blivande bostadsområdena så som grävning för ledningar för vatten, avlopp och el, husgrunder mm. Under 2021 kommer pålning att genomföras. Den befintliga panncentralen kommer att byggas in och få ett nytt utseende.

Aktörer som kommer att finnas i området är SBB/Lindbäcks, Magnolia/Derome, Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft m fl.

Återvinningen på området är flyttat och kommer att få en ny permanent placering i direkt anslutning till parkeringen öster om Erikslid centrum. Denna nya lokalisering beräknas bli klar innan sommaren 2021. Under tiden kommer en tillfällig placering av återvinningen att finnas på parkeringen vid Folkets park.

Obs! För er egen säkerhet är det viktigt att följa trafikanvisningar för såväl gående, cyklister och bilar.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: