Om- och tillbyggnad Furuskolan i Jörn

Arbete som utförs: En total renovering av skolan och vissa intilliggande byggnader kommer att rivas.

Område: Jörn

Plats:

Planerad start: 2021-11-26

Förväntas klart: 2022-12-31

Mer om arbetet:

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: