Entreprenadarbeten Skellefteå Site East

Arbete som utförs:

Det blivande industriområdet, Skellefteå Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byggs. Skellefteå Site East består av 45 hektar industritomter som anläggs i samarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska. Marken kommer att säljas som industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.

Nu pågår produktionsfasen som omfattar att markbereda, ansluta gator, belysning, vatten och avlopp samt el och fiber till området.

Sprängning och krossning av berg pågår till och med hösten 2021 med uppehåll för semester, vecka 29 och 30. Truckgatan byggs om under 2021 och en gång och cykelväg anläggs parallellt med gatan. Truckgatan kommer hela tiden att vara öppen för genomfart men framkomligheten varierar.

Område: Skellefteå

Plats: Skellefte Site East

Planerad start: 2020-04-17

Förväntas klart: 2021-12-31

Mer om arbetet: Läs mer om projektet på Skellefteå växer.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se