Ombyggnation Kanalgatan

Arbete som utförs: Under vecka 18 påbörjas ombyggnationen av Kanalgatan och beräknas pågå till slutet av september.

Kanalgatan byggs om till ett körfält (två filer istället för fyra), där norra Kanalgatans körfält flyttas ner till södra körfältet. Områdena i mitten där det varit parkeringsplatser tas bort, och istället anläggs ytor längst i norr, där det skapas mer utrymme för gång- och cykeltrafiken och ett flexibelt utrymme för till exempel evenemang eller uteserveringar.

Obs! Gångtrafiken till fastigheterna och verksamheterna fortsätter fungera som vanligt längst trottoarerna på Kanalgatan.

Område: Skellefteå

Plats: Skellefteå

Planerad start: 2021-05-01

Förväntas klart: 2021-09-30

Mer om arbetet:

Onsdag-fredag v.32 kommer Kanalgatan mellan Hörnellgatan och Stationsgatan vara stängd för genomfart pga. asfaltering och öppning av den nya körbanan.

Tillfälliga körvägar i mitten av Kanalgatan under tiden de nya körbanorna färdigställs.

Transporter till torget kommer ske från Storgatan via Trädgårdsgatan från och med vecka 19 och över sommaren.

Från och med 19/5 kommer in- och utfart till Trädgårdsgatan ske via Stationsgatan.

Från och med 19/5 kommer in- och utfart till Trädgårdsgatan ske via Stationsgatan.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se