Vretgatan

Ledningsombyggnad Vretgatan

Arbete som utförs:

Ledningsombyggnad genom schakt av vatten- och spillvattenledningar hela Vretgatan. Arbetet påbörjas i korsningen Nordlandergatan/Vretgatan och därmed kommer störningar vara enligt bild ovan.

Semester veckorna 28-31 – Vretgatan kommer vara avstängd för genomfart men samtliga fastigheter kommer att ha öppna infarter.Område: Skellefteå

Plats: Vretgatan

Planerad start: 2021-06-10

Förväntas klart: 2021-09-30

Mer om arbetet:

Ledningsombyggnad genom schakt av vatten- och spillvattenledningar hela Vretgatan. Arbetet påbörjas i korsningen Norlandergatan/Vretgatan och därmed kommer störningar vara enligt bild ovan.Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se